Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ادراک لیاقت های شناختی و اجتماعی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین، دیرآموز و عادی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 21 تا 40)

کلیدواژه ها :

ادراک لیاقت شناختی ،ادراک لیاقت اجتماعی ،دانش‌آموزان دیرآموز ،دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

کلید واژه های ماشینی : ادراک لیاقت ، دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان دیرآموز ، دانش‌آموزان دیرآموز و دانش‌آموزان عادی ، پیشرفت تحصیلی پایین ، دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی ، پژوهش مقیاس تصویری ادراک لیاقت ، دانش‌آموزان عادی از ادراک لیاقت ، اجتماعی ، مقیاس

در چهار خرده‌مقیاس مورد بررسی،به‌طور معناداری نسبت به دانش‌آموزان عادی از ادراک‌ لیاقت خود و پذیرش اجتماعی پایین‌تری برخوردار بودند؛(ب)دانش‌آموزان با پیشرفت‌ تحصیلی پایین در مقایسه با دانش‌آموزان دیرآموز تنها در دو خرده‌مقیاس لیاقت شناختی و پذیرش توسط همسالان به‌طور معناداری ادراک پایین‌تری از خود نشان دادند؛(ج)بین‌ دانش‌آموزان دیرآموز و دانش‌آموزان عادی از نظر نمره کل در مقیاس موردنظر هیچ‌گونه‌ تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد. هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسهء ادارک لیاقت‌های شناختی و اجتماعی در سه گروه از دانش‌آموزان پایه اول دبستان بود.سه گروه آزمودنی به طریق نمونه‌گیری تصادفی به تعداد سی‌وپنج نفر در هر گروه انتخاب شدند.گروه اول را دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین، گروه دوم را دانش‌آموزان جایابی شده در کلاس ویژه در مدارس عادی و گروه‌ سوم را دانش‌آموزن عادی تشکیل می‌داد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تصویری‌ ادراک لیاقت و پذیرش اجتماعی هارتر و پایک(1984)بود که به‌طور انفرادی برای یکایک‌ آزمودنی‌ها اجرا شد.این مقیاس شامل چهار خرده مقیاس لیاقت شناختی،لیاقت جسمانی، پذیرش توسط همسالان و پذیرش توسط مادر است.نتایج به‌دست آمده با استفاده از روش‌ آماری تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد:(الف)دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین‌

خلاصه ماشینی:

"21-40 مقایسهء ادراک لیاقت‌های شناختی و اجتماعی در دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین،دیرآموز و عادی* احمد به‌پژوه‌ استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران بهروز سلیمان‌ کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسهء ادارک لیاقت‌های شناختی و اجتماعی در سه گروه از دانش‌آموزان پایه اول دبستان بود. در چهار خرده‌مقیاس مورد بررسی،به‌طور معناداری نسبت به دانش‌آموزان عادی از ادراک‌ لیاقت خود و پذیرش اجتماعی پایین‌تری برخوردار بودند؛(ب)دانش‌آموزان با پیشرفت‌ تحصیلی پایین در مقایسه با دانش‌آموزان دیرآموز تنها در دو خرده‌مقیاس لیاقت شناختی و پذیرش توسط همسالان به‌طور معناداری ادراک پایین‌تری از خود نشان دادند؛(ج)بین‌ دانش‌آموزان دیرآموز و دانش‌آموزان عادی از نظر نمره کل در مقیاس موردنظر هیچ‌گونه‌ تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد. در مقابل،پژوهش‌هایی در دست است که از ادراک لیاقت‌های خود و عزت نفس‌ پایین نزد دانش‌آموزان دیرآموز جایابی‌شده در کلاس‌های ویژه حکایت می‌کند و بیانگر این حقیقت است که به‌طور کلی ادراک این‌گونه دانش‌آموزان از لیاقت‌های شناختی و اجتماعی خود بر میزان انگیزه،مفهوم خودتحصیلی،پیشرفت تحصیلی و دیگر رفتارهای آنان اثر می‌گذارد(بتل و بلوئرز2،2891؛هارتر،2891؛مارش‌3،0991). Green,Forehand,Beck Vosk (2). بحث و نتیجه‌گیری بنابر نتایج،دانش‌آموزان عادی در مقایسه با دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین‌ از ادراک لیاقت خود و پذیرش اجتماعی بالاتری برخوردارند که این یافته‌ها با نتایج‌ رنیک و هارتر(9891)و وگان و همکاران(299)همخوانی دارد. در این پژوهش،ادراک لیاقت شناختی و ادراک لیاقت اجتماعی(پذیرش توسط همسالان)دانش‌آموزان دیرآموز جایابی‌شده در کلاس‌های ویژه در مقایسه با دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین به‌طور معناداری بالاتر بود،زیرا که پاره‌ای از جنبه‌های برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان دیرآموز سبب می‌شود آن‌ه در اثر موفقیت‌های‌ تحصیلی نسبی،ادراک مطلوبی از شایستگی‌ها و لیاقت‌هیا خود داشته باشند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.