Skip to main content
فهرست مقالات

سیمای پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بین سال های تحصیلی1363/1376

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 125 تا 144)

کلیدواژه ها :

پایان‌نامه ،موضوع پژوهش ،نوع پژوهش ،نمونه ،ابزار اندازه‌گیری ،روش‌ آماری‌

کلید واژه های ماشینی : سیمای پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد دانشکده روان‌شناسی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ، پایان‌نامه ، کارشناسی‌ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم ، علوم تربیتی دانشگاه تهران ، پژوهش ، آموزش کودکان استثنایی ، رشته‌های آموزش کودکان استثنایی ، روان‌شناسی تربیتی و مدیریت آموزشی ، دانشجویان رشته آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در 6 رشته کارشناسی ارشد فعال‌ است.دانشجویان کارشناسی ارشد طی سه سال تحصیل با گذراندن تعدادی واحد،موظف به‌ نوشتن یک پایان‌نامه هستند. در پژوهش حاضر پایان‌نامه کارشناسی ارشد چهار رشته:آموزش کودکان استثنایی، برنامه‌ریزی آموزشی،روان‌شناسی تربیتی و مدیریت آموزشی بین سال‌های 1364-1376 مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها نشان داد که موضوع پایان‌نامه‌ها بیشتر در زمینه‌های: آموزش،فعالیت‌های شناختی و عوامل شناختی-اجتماعی است.اکثر پژوهش‌ها توصیفی‌ و از نوع پیمایشی هستند.جوامع آماری مورد مطالعه را بیشتر دانش‌آموزان و کادر آموزشی‌ مناطق آموزشی تهران و شهرستان‌ها تشکیل داده‌اند.حجم 64 درصد از نمونه‌های مورد مطالعه بین 50 تا 200 نفر است.از پرسشنامه بیشتر از سایر ابزار اندازه‌گیری استفاده شده‌ است.روش‌های آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها به کار گرفته شده است.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر پایان‌نامه کارشناسی ارشد چهار رشته:آموزش کودکان استثنایی، برنامه‌ریزی آموزشی،روان‌شناسی تربیتی و مدیریت آموزشی بین سال‌های 4631-6731 مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش‌ها در زمینه آموزش عالی نیز درصدی را به خود اختصاص داده که بیشتر آن‌ها(69 درصد)در رشته برنامه‌ریزی آموزشی و معدودی را رشته مدیریت آموزشی‌ انجام گرفته است و مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی،مشارکت هیأت‌ علمی در فرایند تصمیم‌گیری،وظایف مدیران گروه‌های آموزشی،رشد کیفی هیأت‌ علمی دانشگاه‌ها،نحوه ارزشیابی آموخته‌های دانشجویان،مقایسه نظرات هیأت علمی‌ در مورد برنامه‌های درسی،برابری فرصت‌های آموزشی در مراکز آموزشی مسایل و مشکلات پژوهشی هیات علمی و کارایی درونی دانشکده علوم تربیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان که 5 درصد از پژوهش‌ها را زیر پوشش قرار داده؛و اختلالاتی مانند اسکیزوفرنی،افسردگی،پرخاشگری،شب‌اداری،بزهکاری‌ ناسازگاری‌های اجتماعی،اختلال هویت جنسی و بی‌انظباطی‌های دانش‌آموزان در مدارس را مورد بررسی قرار داده و اکثر آن‌ها(46 درصد)در رشته آموزش کودکان‌ استثنایی و 63 درصد در رشته روان‌شناسی تربیتی انجام گرفته است. توزیع فراوانی ابزار گردآوری داده‌ها در پایان‌نامه‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) 59 درصد از پژوهش‌های در رشته مدیریت آموزشی و 27 درصد در برنامه‌ریزی‌ آموشی 94 درصد در روان‌شناسی تربیتی و 52 درصد در آموزش کودکان استثنایی از پرسشنامه استفاده کرده‌اند. توزیع فراوانی روش‌های آماری مورد استفاده در پایان‌نامه‌ها به تفکیک‌ رشته تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در پژوهش‌های انجام گرفته در رشته‌های آموزش کودکان استثنایی و روان‌شناسی‌ تربیتی بیشتر از روش‌های استنباطی پارامتریک مانند تحلیل واریانس،تحلیل رگرسیون، تحلیل عاملی،اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل واریانس چندمتغیری و رشته‌های آموزش‌ کودکان استثنایی و روان‌شناسی تربیتی بیشتر از دو رشته دیگر ازاین‌روش‌ها استفاده‌ کرده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.