Skip to main content
فهرست مقالات

هنجاریابی آزمون خلاقیت صداها و تصویرهای ذهنی در شیراز

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 99 تا 120)

کلیدواژه ها :

خلاقیت ،هنجاریابی ،ابتکار ،صداها و تصویرهای ذهنی

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی آزمون خلاقیت صداها ، آزمون ، آزمون ، خلاقیت ، خلاقیت صداها و تصویرهای ذهنی ، تورنس ، صداها و تصویرهای ذهنی ، دبیرستان ، قابلیت اعتماد ، هنجاریابی

آزمون خلاقیت "صداها و تصویرهای ذهنی"، یکی از دو مؤلفه «تفکر خلاق با صداها و واژه‌ها» ساخته تورنس و همکاران برای استفاده در ایران هنجاریابی شد. تعداد 2345 دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز در این هنجاریابی شرکت داشتند. قابلیت اعتماد آزمون به روش‌های تنصیف رولون و آلفای کرونباخ به ترتیب 32/0 و 28/0 و ضریب قابلیت اعتماد نمره گذار 83/0 به دست آمد. برای محاسبه اعتبار ملاکی آزمون، ضریب همبستگی آن با مقیاس‌های خلاقیت"چگونه شخصی هستید"،"بعضی چیزها درباره خودم" و "پرسشنامه چند موهبتی ختینا-تورنس" محاسبه شد که برای دو ملاک اول معنادار بود. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که آزمون «صداها و تصویرهای ذهنی» می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سنجش خلاقیت(ابتکار) با قابلیت اعتماد و اعتبار نسبتا مناسب برای دانش‌آموزان دوره‌های مورد بررسی به کار رود.

خلاصه ماشینی:

"یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که آزمون «صداها و تصویرهای ذهنی» می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای سنجش خلاقیت(ابتکار) با قابلیت اعتماد و اعتبار نسبتا مناسب برای دانش‌آموزان دوره‌های مورد بررسی به کار رود. Thinking Creatively with Sounds & Words به‌کارگیری محرک‌هایی است که در آزمون‌های شکلی یا کلامی تفکر خلاق تورنس (1) (TTCT) مورد استفاده قرار نگرفته است. قابلیت اعتماد هر دو مؤلفه آزمون، رضایتبخش گزارش شده است و مطالعات متعددی که درباره اعتبار آنها انجام گرفته است همبستگی معناداری را با دو آزمون ابتکار کلامی «تفکر خلاق با صداها و واژه‌ها» (TCSW)به طور جداگانه نشان می‌دهد(تورنس و ختینا،1970؛ ختینا،a1971). ضرایب همبستگی زیر آزمون‌ها با یکدیگر و با نمره کل آزمون برای کل نمونه و به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی [به تصویر صفحه مراجعه شود] 001/0P<*** 01/0P<** 05/0P< * بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های این هنجاریابی نشان دهنده آن است که آزمون «صداها و تصویرهای ذهنی» را می‌توان به عنوان یک وسیله اندازه گیری با قابلیت اعتماد و اعتبار نسبتا مناسب برای ______________________________ 1. ضرایب قابلیت اعتماد آزمون برای پسران و دوره راهنمایی نسبت به دختران و دوره دبیرستان مقدار نسبتا بیشتری را نشان می‌دهد در حالیکه ضرایب اعتبار ملاکی تنها در ______________________________ 1-Gardner مورد دختران و دوره دبیرستان به سطح معنادار رسیده است. Additional evidence on reliability & validity forthe Khatena-Morse multitalent perception inventory. Thinking creatively with sounds & words: norms-technical manual. Torrance test of creative thinking: Norms-technical manual. "What kind of a person are you?: a brief screening device for identifying creatively gifted adolescents & adults"."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.