Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 1 تا 28)

کلیدواژه ها :

پرخاشگری ،معلمان ،دانش‌آموزان ،خشم ،خشونت کلامی

کلید واژه های ماشینی : خشونت ، معلمان ، مدرسه ، دانش‌آموزان ، خشونت کلامی در مدارس راهنمایی ، خشونت کلامی ، میان معلمان و مسئولان مدرسه ، مسئولان مدرسه در مقابل خشونت ، خشونت کلامی دانش‌آموزان و معلمان ، مسئولان مدرسه

مقاله حاضر به بررسی خشونت کلامی از نظر معلمان و دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران می پردازد. آزمودنی‌های پژوهش شامل 498 نفر از دانش آموزان دختر و پسر و 43 نفر از دبیران زن و مرد آنها است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران شایع است. دانش‌آموزان فضای آموزشی نامناسب، ارتباطات نامطلوب در مدرسه، و حجم زیاد کتب درسی را باعث خشونت کلامی خود می‌دانند؛ در حالیکه معلمان بیشتر بر عوامل خارج از مدرسه، در ایجاد خشونت دانش‌آموزان، تأکید دارند. دانش‌آموزان ناتوانی معلم در تدریس، حقوق و درآمد ناکافی، و عدم ارتباط مطلوب و همکاری میان معلمان و مسئولان مدرسه را سبب بروز خشونت کلامی معلمان می دانند؛ حال آنکه اکثر معلمان عدم علاقه و انگیزه معلم به حرفه معلمی و تدریس را از عوامل بروز خشونت در معلم تلقی می کنند. معلمان بیشتر از دانش‌آموزان اعتقاد دارند که مسئولان مدرسه در مقابل خشونت کلامی دانش‌آموزان و معلمان واکنش نشان می دهند.

خلاصه ماشینی:

"آیا بین نظرات معلمان و دانش‌آموزان در مورد راه‌های ابراز خشم در برابر خشونت کلامی اطرافیان تفاوتی وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی نظرات دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی و معلمان آنها را در مورد خشونت کلامی در مدرسه، میزان آن، عوامل پدیدآورنده خشونت، و واکنش مدرسه در برابر آن مورد بررسی و مقایسه قرار داده است. نتایج آزمون مجذور کای تفاوت‌های معناداری را بین دیدگاه دو گروه نشان داده است: معلمان بیشتر شرایط خانوادگی مانند نحوه تعلیم و تربیت، شرایط فرهنگی و محیطی دانش‌آموز خارج از کلاس درس، و ویژگی‌های فردی دانش‌آموز را موجب پدید آمدن خشونت کلامی می‌دانند، در صورتیکه دانش‌آموزان بیشتر بر حجم زیاد کتب درسی، فضای آموزشی نامناسب، افت تحصیلی و ناتوانی درسی، روابط غیرصمیمانه با معلمان، مدیر و ناظم، و خصوصیات فردی خود تأکید داشته‌اند. فراوانی انتخاب گزینه‌های عوامل بند- و به تفکیک معلمان و دانش‌آموزان [به تصویر صفحه مراجعه شود] سؤال: شما وقتی از دست خشونت کلامی اطرافیان(دانش‌آموزان یا معلمان) ناراحت و خشمگین می‌شوید خشم خود را چگونه ابراز می‌کنید؟ بحث، نتیجه‌گیری، و پیشنهاد یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران امری رایج است. مشاهده مدارس از نزدیک و پژوهش‌های محدودی که در کشور ما در مورد وجود خشونت بزرگسالان صورت گرفته مانند نوابی نژاد(1372)، بازرگان(1378) با یافته‌های پژوهش حاضر همخوانی داشته و نمایانگر این واقعیت است که بسیاری از بزرگسالان در مقابل تخلفات دانش‌آموزان رفتارهای خشونت‌آمیز از خود نشان می‌دهند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.