Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی کیفیت دوره های آموزشی مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 99 تا 126)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی آموزشی ،کیفیت آموزش ،دوره‌های آموزشی ،خدماتآموزشی ،مؤسسات آموزشی

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی مؤسسات، ارزیابی، کارکنان، دوره‌های آموزشی مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات، کیفیت، خدمات آموزشی به شرکت ایران‌خودرو، مدیر، برونداد، مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات آموزشی، ارزشیابی

هدف تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی مؤسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو با استفاده از الگوی (CIPP) در سال‌های 79 و 80 است. این تحقیق از نوع ارزیابانه است. جامعه آماری از پنج زیر جامعه 1) آموزش دیدگان 2) سرپرستان 3)مدیران ادارات 4) مدرسان، و 5) مدیران اجرایی مؤسسات آموزشی تشکیل شده است. نمونه مورد بررسی شامل 528 کارمند، 126 سرپرست،9 مدیر اداره، 8 مدیر اجرایی، 72 مدرس و 8 مؤسسه آموزشی است. روش نمونه‌گیری شمارش کامل افراد و از نوع تصادفی طبقه‌ای است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه و فرم مصاحبه بوده است. روش آماری 1) آمار توصیفی(جدول توزیع فراوانی، میانگین) و 2 آمار استنباطی (خی دو) است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بستر آموزش در سطح مطلوب ارزیابی قرار دارد. در زمینه فنی و مهندسی 1) مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و 2)شرکت کنترونیک؛ در زمینه کامپیوتر 1) شرکت داده‌پردازی و 2) انستیتو ایز ایران؛ در زمینه اداری مالی بازرگانی 1) مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و 2) انجمن حسابداران خبره ایران؛ در زمینه مدیریت و سرپرستی، سازمان مدیریت صنعتی؛ و سرانجام در زمینه زبان انگلیسی، لینگافن همگی در سطح نسبتا مطلوب ارزیابی قرار دارند.

خلاصه ماشینی:

"به این ترتیب با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت: بین نظرات آموزش دیدگان، سرپرستان، مدیران ادارات مرکز آموزش، مدرسان، و مدیر اجرایی مؤسسه در مورد کیفیت درونداد، فرآیند، و برونداد دوره‌های آموزشی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شرکت کنترونیک تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب، با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت: بین نظرات آموزش دیدگان، سرپرستان، مدیران ادارات مرکز آموزش، مدرسان، و مدیر اجرایی مؤسسه در مورد کیفیت درونداد، فرایند، و برونداد دوره‌های آموزشی شرکت داده‌پردازی و انستیتوایز ایران تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت: بین نظرات آموزش دیدگان، سرپرستان،مدیر و رؤسای ادارات مرکز آموزش، مدرسان و مدیر اجرایی مؤسسه در مورد کیفیت درونداد، فرآیند، و برونداد دوره‌های آموزشی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و انجمن حسابداران خبره ایران تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت: بین نظرات آموزش دیدگان، سرپرستان، مدیران ادارات مرکز آموزش، مدرسان و مدیر اجرایی مؤسسه در مورد کیفیت درونداد، فرایند، و برونداد دوره‌های آموزشی سازمان مدیریت صنعتی تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر افراد فوق توافق دارند که: درونداد سازمان مدیریت صنعتی در 6 عامل( مدرس، برنامه آموزشی، مواد آموزشی، فضا و تجهیزات آموزشی، مقررات آموزشی، و بودجه) در سطح مطلوب و در 1 عامل (فراگیر) در سطح نسبتا مطلوب و فرآیند آموزش آن در 3 عامل (فعالیت فراگیر، فعالیت مدیر اجرایی و کارکنان اداری مؤسسه در سطح مطلوب و د 1 عامل( فعالیت عمومی یاددهی ـ یادگیری و پژوهشی مدرس) در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.