Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی خود تنظیمی یادگیری دانش والدین: مطالعه نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 157 تا 176)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،عملکرد تحصیلی ،یادگیری ،راهبردهای خودتنظیمی ،خودتنظیمی والدین

کلید واژه های ماشینی : راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان، خودتنظیمی، والدین، دانش‌آموزان، پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری، دختران و پسران، یادگیری دانش‌آموزان قوی و متوسط، یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر، عملکرد تحصیلی، راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری تفاوت

هدف پژوهش حاضر مطالعه و مقایسه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان و خودتنظیمی والدین آنها با توجه به نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی است. به‌همین منظور، تعداد 120 دانش‌آموز دختر و پسر اول دبیرستان شهرتهران با روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای انتخاب شدند و با پاسخگویی به پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموز و خودتنظیمی والدین، ادارک خود را از راهبردهای خودتنظیمی و خودتنظیم‌گری والدینشان نشان دادند. از معدل تحصیلی آنان نیز به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده گردید. داده‌های حاصل شده با آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه، و آزمون تعقیبی شفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر و همین‌طور بین رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدینشان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. ولی بین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان قوی و متوسط با دانش‌آموزان ضعیف و هینطور بین رفتارهای خودتنظیم‌گرانه والدین دانش‌آموزان قوی و متوسط با دانش‌آموزان ضعیف تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"مارتینزپونز (1996) معتقد است که والدین خود تنظیم‌گر می‌توانند از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای یادگیری (از قبیل تخصیص زمان مناسب برای مطالعه، تهیه مکان مناسب و منابع مورد نیاز جهت مطالعه) و نشان دادن (ارائه الگو یامدل یا سرمشق) چگونگی و چرایی استفاده از راهبردهای خودتنظیمی در موقعیت‌های عینی و تشویق و پاداش، فرزندان را در تنظیم‌گری فعالیت‌های یادگیری‌شان و نهایتا عملکرد تحصیلی یاری رسانند. به دلیل اینکه زیمرمن (1990) اعتقاد داشت که گزارش دانش‌آموزان در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی با جایگاه و رتبه آموزشی آنهاهمبستگی بالایی دارد در این پژوهش جهت بررسی روایی آزمون خودتنظیمی دانش‌آموزان به محاسبه ضریب همبستگی بین نمرات آزمودنی‌ها در مطالعه مقدماتی و معدل آنان در امتحانات نهایی سال سوم راهنمایی و نیز نمرات انگلیسی و ریاضی آنان پرداخته شد. تحلیل واریانس راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری گروه‌های مختلف دانش‌آموزی (قوی- متوسط - ضعیف) منبع تغییر مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معنی‌داری بین ‌گروهها 920 2 640 7/74 7003/0P< درون گروهها 6955 117 59/44 - - کل 7875 119 - - - نتایج مندرج در جدول شماره 5 و نتایج آزمون F حاکی از آن است که تفاوت بین گروه‌های مختلف تحصیلی (قوی ، متوسط، و ضعیف) در استفاده از راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری تفاوتی معنی‌دار است ولی‌اینکه این تفاوت به نفع کدامیک از گروه‌های مورد مطالعه است نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین میانگین نمرات خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی بالا و متوسط (6/51= ×) و (1/49=×) با میانگین نمره خودتنظیمی در یادگیری دانش‌آموزان با عملکرد تحصیلی پایین (6/33= ×) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. J. & Martinez- Pons (1986)"Development of a structural Interview for assessing student use of self- Regulated learning strategies"."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.