Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی روند برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 199 تا 220)

کلیدواژه ها :

اصفهان ،برنامه‌ریزی ،دانشگاه‌های دولتی ،برنامه سوم توسعه ،فعالیت فرهنگی ،برنامه دومتوسعه

کلید واژه های ماشینی : برنامه، فرهنگی، توسعه، تفاوت عملکرد مجریان فعالیت‌های فرهنگی، دانشگاه، دانشجویان، برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی، برنامه سوم توسعه، دانشگاه‌های دولتی اصفهان، میان مؤلفه‌های شاخص‌های کیفی

هدف از انجام این پژوهش بررسی روند برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور است. برای دستیابی به این هدف تلاش گردید تا پژوهش امکان دستیابی به چهار هدف جزیی را فراهم آورد که شامل بررسی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، شاخص‌های کمی و کیفی، شاخص‌ها و الگوهای برنامه ریزی، و نهایتا تفاوت عملکرد مجریان فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور بوده است. روش انجام این پژوهش پیمایشی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میان مؤلفه‌های شاخص‌های کیفی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی طی برنامه دوم و سوم توسعه تفاوت چندانی وجود ندارد؛ ولی در خصوص شاخص‌های کمی، میان دو برنامه تفاوت اساسی مشاهده می شود. میان عملکرد مجریان فرهنگی در برنامه دوم نیز تفاوت چندانی وجود ندارد، ولی در برنامه سوم بیشترین تفاوت میان عملکرد اداره کل امور فرهنگی و جهاد دانشگاهی با مجریان دیگر فعالیت های فرهنگی مشاهده می شود.

خلاصه ماشینی:

"چکیده(تاریخ دریافت:10/6/1383) هدف از انجام این پژوهش بررسی روند برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور است. برای دستیابی به این هدف تلاش گردید تا پژوهش امکان دستیابی به چهار هدف جزیی را فراهم آورد که شامل بررسی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، شاخص‌های کمی و کیفی، شاخص‌ها و الگوهای برنامه ریزی، و نهایتا تفاوت عملکرد مجریان فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه های دولتی اصفهان طی برنامه دوم و سوم توسعه کشور بوده است. میانگین، فراوانی و درصد پاسخگویی به سؤال دوم پژوهش [به تصویر صفحه مراجعه شود] با توجه به داده های جدول 4 مشخص می شود که از دید کارشناسان دانشگاه، بیشترین میزان تحقق شاخص‌های کیفی برنامه‌ریزی( سوال دوم پژوهش) مربوط به "همسویی اهداف دانشجویان" با اهداف مدیران فرهنگی" با 27/5 درصد و "استقبال دانشجویان از برنامه‌ها" با 29/0 درصد در برنامه دوم توسعه و "توجه به خواسته‌ها، نظرات و استقلال دانشجویان در فعالیت‌ها" با 43/5 درصد و "تأثیر برنامه‌ها در پویایی و تحرک اجتماعی دانشجویان" با 40/6 درصد بوده است. داده های جدول 5 بیانگر این است که بیشترین میزان تحقق شاخص‌های برنامه ریزی (سؤال سوم پژوهش) در برنامه دوم توسعه شامل "ابلاغ برنامه‌ها از طریق مدیران سطوح بالا" با 52/2 درصد "و سهم نهادها و گروه‌های فرهنگی در برنامه‌ریزی فعالیت های فرهنگی" با 34/8 درصد بوده است. بحث و نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده در خصوص مؤلفه‌های برنامه ریزی مورد استفاده در برنامه ریزی فعالیت‌های فرهنگی برنامه‌های دوم و سوم توسعه و tمشاهده شده در این خصوص (جدول شماره 5) بیانگر آن است که مؤلفه‌های مورد استفاده جهت برنامه‌ریزی فعالیت ها در هر دو برنامه بیانگر تفاوت‌هایی است که از جمله به برخی از آنها اشاره می شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.