Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه استدلال صوری، آگاهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر شیراز

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 177 تا 202)

کلیدواژه ها :

رشد شناختی ،استدلال صوری ،آگاهی عاطفی ،نظریه پیاژه ،پیشرفتتحصیلی

کلید واژه های ماشینی : استدلال صوری و آگاهی عاطفی ، استدلال صوری ، آزمون استدلال صوری ، آگاهی عاطفی ، دانش‌آموزان ، تیز هوش ، نمره ، بررسی رابطه استدلال صوری ، آگاهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی ، پردازش اطلاعات عاطفی

اهداف عمده پژوهش حاضر عبارت است از 1) بررسی قابلیت اعتماد دو آزمون استدلال صوری و آگاهی عاطفی در فرهنگ ایرانی، 2) مقایسه استدلال صوری و آگاهی عاطفی دانش‌آموزان مدارس عادی و تیز هوش. برای این منظور، 388 دانش‌آموز تیزهوش و عادی از دبیرستان‌های شیراز، آزمون‌های استدلال صوری و آگاهی عاطفی را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در هر دو گروه دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، آزمودنی‌هایی وجود دارند که از لحاظ استدلال صوری هنوز به سطح انتزاعی نرسیده‌اند. بین دو متغیر استدلال صوری و آگاهی عاطفی همبستگی معنی‌دار مشاهده نگردید؛ اما بین نمرات هریک از آزمون‌های استدلال صوری، آگاهی عاطفی، با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی همبستگی معنی‌دار بدست آمد. بررسی قابلیت اعتماد هر دو آزمون استدلال صوری و آگاهی عاطفی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ضرائبی به ترتیب برابر 71/0 و 76/0 بدست داد.

خلاصه ماشینی:

"Lawson & Renner اگر چه نظریه پیاژه از جهات مختلف مورد انتقاد واقع شده، اما چارچوب شناختی - تحولی آن زیر بنای نظری و اندازه‌گیری بسیاری از مفاهیم روان‌شناسی مانند استدلال اخلاقی (1) (کهلبرگ (2) ، 1969)، رشد خود (3) (لووینگر و وسلر (4) ، 1970؛ لووینگر و همکاران، 1970)، و مفهوم خود (5) (هرویتز (6) و همکاران، 1984) را تشکیل داده است. مقایسه نمرات دختران و پسران گروه عادی در مقیاس آگاهی عاطفی، و خرده مقیاس‌های پردازش اطلاعات عاطفی در خود و در دیگری [به تصویر صفحه مراجعه شود] دختران1پسران2 مقیاس‌ها میانگین انحراف میانگین انحراف مقدار سطح‌معنی معیارمعیارتیداری آگاهی عاطفی 13/2546/5 43/20 90/669/5 0001/0 پردازش اطلاعات 47/2017/6 17/15 01/700/6 0001/0 عاطفی در خود پردازش اطلاعات 13/1955/6 52/14 07/705/5 0001/0 عاطفی در دیگری 219=1N96=2N به منظور بررسی تعامل میان جنسیت و گروه دانش‌آموزان، در مقیاس کل آگاهی عاطفی نیز مقایسه دیگری صورت گرفت که طی آن مشخص گردید این تعامل برای نمرات کل مقیاس آگاهی عاطفی معنی دار است (002/0P=). در تبیین این مسئله، به نظر می‌رسد که علاوه بر نقش تفاوت‌های فرهنگی در رابطه با شیوه‌های فرزند پروری و نیز انتظارات والدین ایرانی از فرزندان خود در حیطه پیشرفت تحصیلی که عموما مبتنی بر کسب نمره است و نه یادگیری واقعی، می‌توان گفت که وجود امتحانات ورودی مراکز تیزهوشان و قبولی در آن، الزاما نشان دهنده انتخاب دانش آموزان برتر به لحاظ رشد ذهنی و استدلال صوری نیست؛ بلکه می‌تواند در برخی موارد نشان دهنده توانایی و تبحر افراد برگزیده شده در به‌خاطر سپردن مطالب و پردازش اطلاعات در سطح پایین باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.