Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 35 تا 50)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،جانبازی ،ارتباط پدر و پسر ،فرزندان جانبازان‌

کلید واژه های ماشینی : میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان ، رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر ، جانبازان ، بررسی رابطه میزان افسردگی فرزندان ، افسردگی ، میانگین افسردگی پسران جانبازان ترکش‌خورده ، میزان افسردگی ، بررسی تفاوت میزان افسردگی پسران ، پسر جانبازان و نحوه ارتباط ، پسران جانبازان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت میزان افسردگی پسران دبیرستانی جانبازان‌ می‌پردازد که با توجه به سطوح مختلف ارتباط با پدرانشان در شهر تهران اجرا شده است. در پژوهش علی-مقایسه‌ای حاضر،120 آزمودنی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب‌ شدند.برای بررسی افسردگی آزمودنی‌ها،از سیاهه افسردگی بک(فرم کوتاه)و برای‌ بررسی سطوح مختلف ارتباط پدر-پسر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.نتایج‌ نشان داد که میانگین افسردگی پسران جانبازان ترکش‌خورده با میانگین افسردگی پسران‌ جانبازان دارای نقص عضو و ضایعات نخاعی تفاوت معناداری دارد.هم‌چنین بین‌ میانگین افسردگی پسران جانبازان دارای نقص بینایی با میانگین افسردگی پسران جانبازان‌ ترکش‌خورده و اعصاب و روان،شیمیایی و دچار موج انفجار شده تفاوت معناداری‌ مشاهده شد.میزان افسردگی دانش‌آموزانی که ارتباط ضعیف با پدران خود داشتند،با میزان افسردگی دانش‌آموزانی که ارتباط قوی با پدران خود داشتند تفاوت معناداری را نشان داد.

خلاصه ماشینی:

"35-50 بررسی رابطه میزان افسردگی فرزندان پسر جانبازان و نحوه ارتباط با پدرانشان‌1 دکتر غلامعلی افروز استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران علی اکبر و یسمه کارشناس ارشد روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه تهران چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسی تفاوت میزان افسردگی پسران دبیرستانی جانبازان‌ می‌پردازد که با توجه به سطوح مختلف ارتباط با پدرانشان در شهر تهران اجرا شده است. آیا میزان افسردگی پسران گروه‌های مختلف پدران جانباز،وابسته به سطوح مختلف‌ ارتباط با پدر است؟ آزمودنی‌ها در این پژوهش،021 پسر 31 تا 81 ساله دارای پدر جانباز در 4 گروه اعصاب و روان،شیمیایی،و دچار موج انفجار شده؛نقص عضو و ضایعات نخاعی؛نقص بینایی و ترکش‌خورده)دبیرستانی،به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از مناطق 1،2،4،8،01،و 61 آموزش‌وپرورش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل واریانس اثرات نوع جانبازی و نحوه ارتباط با پدر و تعامل این دو بر میزان افسردگی پسران (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج تحلیل واریاس دوراهه جدول فوق نشان می‌دهد که اثرات اصلی و تعامل دو اثر معنادار است. از آنجا که نوع جانبازی،متغیر مورد مطالعه ما بوده است تفاوت‌ انواع جانبازی پیش‌گفته-با بالاترین میزان افسردگی در پسران-با انواع دیگر جانبازی‌ که میزان افسردگی پسرانشان پایین‌تر مشاهده شده است،در این است که،نقص بینایی و ضایعات نخاعی معلولیت‌های هستند ظاهری ولی نقایصی همچون مشکل اعصاب و روان،شیمیایی و اصابت ترکش،توجه بیننده را به خود جلب نمی‌کند و این نکته شاید به‌ شناخت ویژگی‌های روانی پسران نوجوان کمک کند؛زیرا پسران جانبازان دارای‌ معلولیت‌های ظاهری،افسردگی بالایی از خود نشان داده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.