Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فرایند تحول مراحل مختلف جنسی در کودکان 2 تا7 سال

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 157 تا 174)

کلیدواژه ها :

هویت جنسی ،ثبات جنسی ،استواری جنسی ،طرحوارهء جنسی ،کودک‌

کلید واژه های ماشینی : جنسی ، کودکان ، هویت جنسی ، جنسیت ، تحول ، اکتساب ، دختر ، تحول هویت جنسی ، هویت جنسی همسال همجنس ، همسال همجنس

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرایند تحول مراحل مختلف هویت جنسی در کودکان بود.بدین منظور 117 نفر از کودکان 2 تا 7 ساله در مرکز پیش‌دبستانی و دبستانی‌ دانشگاه شیراز انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.سپس با استفاده از مصاحبه به‌ گردآوری اطلاعات در مورد سطح رشد هویت جنسی کودکان پرداخته شد.فرایند مصاحبه شامل 10 سؤال بود که سه سؤال در باب هویت جنسی،سه سوال در باب ثبات‌ جنسی،و سه سوال دیگر نیز در مورد استواری جنسی بود.سئوال‌های در سه گروه‌ موضوعی مختلف طبقه‌بندی گردید:1)خود کودک،2)همسال همجنس،3)همسال‌ غیرهمجنس.سؤال دهم مصاحبه نیز در مورد قضاوت کودک دربارهء نحوهء شناسایی و تشخیص جنسیت توسط کودک بود.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که کودکان در جریان تحول جنسی به ترتیب سه مرحلهء هویت جنسی،ثبات جنسی،و استواری‌ جنسی را پشت سر می‌گذارند.کودکان در جریان تحول جنسی ابتدا در مورد خود،سپس‌ در مورد همسال همجنس،و سپس در مورد همسال غیرهمجنس این مراحل را اکتساب‌ می‌کنند.کودکان 6 تا 7 ساله نیز در قضاوت در مورد نحوه تشخیص جنسیت،به نقش‌های‌ جنسی بیشتر از دیگر گروه‌های سنی اشاره داشتند.همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که‌ رشد هویت جنسی از فرایند رشدشناختی تبعیت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"این دو محقق معتقدند که توالی فرآیند تحول ثبات جنسی‌ ثابت است و به ترتیب ابتدا کودک به هویت جنسی،سپس ثبات و در آخرین مرحله به‌ استواری جنسی دست می‌یابد. Gender constancy محققان دیگری از جمله اتون و ون برگن‌1(1891)،سربین‌2و همکاران(3991)و روبلا3و همکاران(1891)نیز این توالی را تأیید کرده‌اند و همگی معتقدند که هویت‌ جنسی به‌طور تقریبی،در حدود سنی 2/5 سالگی،ثبات جنسی در حدود 4 تا 5 سالگی،و استواری جنسی در سنین 6 تا 7 سالگی رخ می‌دهد. همان‌طور که در جدول مشخص‌ است 001 درصد کودکان این گروه سنی به مرحلهء هویت جنسی در مورد خود،همسال‌ همجنس،و همسال غیرهمجنس رسیده‌اند؛درحالی‌که در حدود 07 درصد از آنها به‌ مرحلهء ثبات جنسی و حدود 02 تا 03 درصد آنها به مرحلهء استواری جنسی رسیده‌اند. جدول 3 نیز نشانگر درصد پاسخ‌های درست کل گروه نمونه به سؤالات براساس دو ملاک سطوح مختلف تحول هویت جنسی(هویت جنسی،ثبات جنسی،استواری‌ جنسی)و موضوع سؤال(خود کودک،کودک همسال همجنس،و کودک همسال غیر همجنس)است. در این مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه جهت بررسی و مقایسهء میانگین‌ نمرات پنج گروه سنی(جدول 4)مورد مطالعه در هویت جنسی،ثبات جنسی،و استواری جنسی استفاده شده است. در مورد زمان اکتساب هریک از مراحل تحول هویت‌ جنسی،یافته‌های این بررسی حاکی از آن است که کودکان در سنین 3 تا 4 سالگی تقریبا" به‌طور کامل به هویت جنسی(مرحله اول)دست می‌یابند؛در حدود سنین 4 تا 5 سالگی‌ حدود 09 درصد از کودکان موفق به کسب ثبات جنسی(مرحله دوم)می‌گردند؛و در سنین 5 تا 6 سالگی،همهء کودکان به اکتساب این مرحله توفیق می‌یابند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.