Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 63 تا 84)

کلیدواژه ها :

مهارت‌های اجتماعی ،دانش‌آموزان کم‌شنوا ،مدارس تلفیقی و مدارس‌ استثنایی‌

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان کم‌شنوا ، نمره مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌شنوای ، شنوایی ، دانش‌آموزان کم‌شنوا در مدارس تلفیقی ، دانش‌آموزان ، مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر کم‌شنوای ، دانش‌آموزان کم‌شنوای شاغل به تحصیل ، مهارت‌های اجتماعی ، مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر ، میانگین نمره مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان

هدف پژوهش حاضر مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر کم‌شنوای دورهء راهنمایی در مدارس تلفیقی و استثنایی شهر تهران است.در پژوهش پس رویدادی‌ حاضر،60 نفر از دانش‌آموزان کم‌شنوا شرکت داشتند که از این تعداد 30 نفر در مدارس‌ ویژة دانش‌آموزان ناشنوا و 30 نفر دیگر در مدارس تلفیقی شهر تهران به تحصیل اشتغال‌ داشتند.در این پژوهش،موقعیت آموزشی به عنوان متغیر مستقل و مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌آموزان کم‌شنوا به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌است.دانش‌آموزان مورد مطالعه از نظر هوش،پیشرفت تحصیلی،نوع ناشنوایی و دورهء تحصیلی همتاسازی‌ شده‌اند.برای ارزیابی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان از مقیاس درجه‌بندی مهارت‌ اجتماعی گرشام و الیوت(1990)ویژه دانش‌آموزان راهنمایی استفاده شده که توسط معلم دانش‌آموزان تکمیل گردیده است.یافته‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که میانگین‌ نمره مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌شنوای شاغل به تحصیل در مدارس تلفیقی از میانگین نمره مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌شنوای شاغل به تحصیل در مدارس‌ استثنایی بالاتر بود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود.

خلاصه ماشینی:

"پژوهش‌های گوناگونی که در زمینه تأثیر برنامه‌های تلفیقی بر مهارت‌های اجتماعی‌ انجام گرفته،نتایج متفاوتی را گزارش کرده‌اند و نتایج اکثر تحقیقات این بوده است که‌ تعامل اجتماعی دانش‌آموزان کم‌شنوا با دانش‌آموزان شنوا به‌طور قابل ملاحظه‌ای در مدرسه عادی افزایش می‌یابد و برنامه‌های تلفیقی باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی‌ دانش‌آموزان کم‌شنوا در مدارس عادی می‌شوند،مانند لد3و همکاران(4891)،کول و مه‌یر4(1991)،بوس و بایلی‌5(3991)،کمبرا6(2002)،براون و فاستر7(1991)، (1). آزمون‌ t مستقل برای مقایسه میانگین مهارت اجتماعی بین‌ دو گروه استثنایی و تلفیقی (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در جدول 5 ملاحظه می‌شود میانگین نمرات مهارت‌های اجتماعی‌ میان دو گروه دانش‌آموزان کم‌شنوای شاغل به تحصیل در مدارس تلفیقی و استثنایی‌ تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه‌گیری هدف عمده پژوهش حاضر مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر کم‌شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی از نظر معلمان بوده است. این نتیجه بیانگر آن است که صرف جایابی دانش‌آموزان‌ کم‌شنوا در مدارس عادی برای رشد مهارت‌های اجتماعی آنها کافی نیست،بلکه طبق‌ نظر ماریا(0002)به‌طور رسمی و با برنامه باید مهارت‌های اجتماعی را به دانش‌آموزان‌ معلول در بافت مدرسه عادی آموزش داد. همچنین توصیه می‌شود که از روش‌ها و ابزارهای گوناگونی برای سنجش مهارت‌های‌ اجتماعی در دو گروه مورداستفاده قرار گیرد؛زیرا در این تحقیق به علت پراکنده بودن‌ مدارس تلفیقی و تعداد بسیارزیاد آنها،امکان مشاهده رفتارهای دانش‌آموزان کم‌شنوا و دسترس‌پذیری به والدین این دانش‌آموزان جهت انجام مصاحبه اندک بوده است. "The effect of social contact on college students' attitudes toward severely handicapped students and their educational integration". "The effect of social contact on college teachers'attitudes toward students with severe mental handicapps and their educational integration". "Social development of children with hearing impairments who are integrated into general education classrooms"."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.