Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی تراز تواناییهای شناختی ریاضی - فضا و عدد - و همبستگی آن با پیشرفت تحصیلی و سن عقلی و جنسیت

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 39 تا 60)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،تواناییهای شناختی ریاضی ،سن عقلی ،نظریهء تحولی‌ پیاژه

کلید واژه های ماشینی : توانایی شناختی ریاضی ، درس ریاضی دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی ، همبستگی ، آزمون توانایی‌های شناختی ریاضی پیاژه ، توانایی شناختی ریاضی دانش‌آموزان دختر ، ارزیابی تراز توانایی‌های شناختی ریاضی ، دانش‌آموزان ، پیاژه ، تشخیص توانایی‌های شناختی ریاضی پیاژه ، توانایی شناختی ریاضی و سن

). این مطالعه با هدف ارزیابی درک مفاهم بنیادی ریاضی و بررسی رابطه بین تواناییهای‌ شناختی ریاضی و عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان مازندران‌ براساس نظریهء پیاژهء انجام شده است.برای پوشش دادن کامل اهداف تحقیق‌ 16 فرضیهء فرعی بررسی شد.جامعهء آماری این مطالعه را کلیهء دانش‌آموزان پسر و دختر پایه‌های اول تا پنجم مشغول به تحصیل در استان مازندران در سا تحصیلی‌ 86-1385 تشکیل دادند.به طور کلی تعداد 200 آزمودنی(100 پسر و 100 دختر)در پنج پایهء تحصیلی ابتدایی مورد آزمون تشخیص تواناییهای شناختی ریاضی پیاژه قرار گرفتند.از این تعداد از هر پایهء تحصیلی 20 دانش‌آموز انتخاب شدند.در مجموع از هر پایهء تحصیلی 40 دختر و پسر آزمودنیهای این مطالعه را تشکیل دادند.ابزارهای این‌

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش در روان‌شناسی‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) شمارهء سی‌وچهارم-زمستان 6831 صص 06-93 ارزیابی تراز تواناییهای شناختی ریاضی(فضا و عدد)و همبستگی آن‌ با پیشرفت تحصیلی و سن عقلی و جنسیت کامیان خزایی‌1 چکیده این مطالعه با هدف ارزیابی درک مفاهم بنیادی ریاضی و بررسی رابطه بین تواناییهای‌ شناختی ریاضی و عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان مازندران‌ براساس نظریهء پیاژهء انجام شده است. جدول 3-فراوانی و مقادیر X 2 مربوط به تفاوت بین پایه‌های‌ اول تا پنجم در هر یک از تواناییها (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرضیهء 41-بین تواناییهای شناختی ریاضی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی‌ دانش‌آموزان پایه‌های تحصیلی مختلف دورهء ابتدایی همبستگی وجود دارد. جدول 4-مقادیر همبستگی محاسبه شده بین توانایی شناختی ریاضی و پیشرفت تحصیلی پایه‌های‌ تحصیلی مختلف ابتدایی و مقادیر Z محاسبه شده برای بررسی معناداری ضرایب همبستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 4 بیشترین مقدار همبستگی بین این دو متغیر در پایهء دوم و کمترین مقدار آن در پایهء پنجم مشاهده شده است. جدول 5-مقادیر همبستگی محاسبه شده بین توانایی‌های شناختی ریاضی و سن عقلی پایه‌های‌ مختلف تحصیلی ابتدایی و مقادیر Z محاسبه شده برای بررسی معناداری ضرایب همبستگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس جدول 5 بالاترین مقدار همبستگی بین این دو متغیر در پایه‌های اول و سوم و کمترین مقدار آن در پایهء دوم مشاهده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.