Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تناسب ساختارهای سازمانی آموزش و پرورش استان اصفهان برای برنامه ریزی آموزشی استانی (82-81)

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : میزان تناسب ساختارهای سازمانی آموزش ، بررسی میزان تناسب ساختارهای سازمانی ، سازمان آموزش و پرورش استان ، آموزش ، آموزش و پرورش استان اصفهان ، تناسب ساختارهای سازمانی ، استان ، ساختارهای سازمانی آموزش و پرورش ، مدیران ، خصوص تناسب ساختارهای سازمانی

خلاصه ماشینی:

"سؤال پژوهش:چه تفاوتی بین نظرات مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران مدرسه‌ها در خصوص تناسب ساختارهای سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی وجود دارد؟ جدول 9-مقایسهء میانگین نمرات پاسخگویان مرد و زن در خصوص تناسب‌ ساختارهای سازمانی مورد نیاز برنامه‌ریزی آموزشی در سطح استان‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 9 نشان می‌دهد t مشاهده شده در سطح 05/0 t معنادار نیست و بین نظرات پاسخگویان مرد و زن تفاوت وجود ندارد. جدول 10-مقایسهء میانگین نمرهء پاسخگویان در خصوص تناسب‌ ساختارهای سازمانی مورد نیاز با توجه به سمت‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه P مشاهده شده در سطح 05/0 P معنادار نیست،بنا بر این بین‌ نظرات مدیران ستادی و کارشناسان و مدیران مدرسه‌ها در زمینهء تناسب ساختارهای‌ سازمانی مورد نیاز برنامه‌ریزی آموزشی در سطح استان تفاوت وجود ندارد. جدول 11-مقایسهء نمرات پاسخگویان در خصوص تناسب ساختارهای‌ سازمانی برحسب مدرک تحصیلی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 11 نشان می‌دهد F مشاهده شده در سطح 50/0 P معنادار نیست،بنا بر این بین نظرات پاسخگویان با توجه به مدرک تحصیلی آنان تفاوت‌ وجود ندارد. جدول 13-مقایسهء میانگین نمرهء پاسخگویان در خصوص تناسب ساختارهای سازمانی‌ مورد نیاز برنامه‌ریزی آموزشی در سطح استان برحسب دورهء تحصیلی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 13 نشان می‌دهد که F مشاهده شد در سطح 05/0 P معنادار نیست،بنا بر این بین نظرات مدیران ابتدایی،راهنمایی و متوسطه تفاوت وجود ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.