Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان فایده درسهای اصلی و تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از نظر فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شاغل در آموزش و پرورش

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 43 تا 56)

کلیدواژه ها :

مدیران ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ،درسهای اصلی و تخصصی

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان فایدهء درسهای اصلی، مدیران، فارغ‌التحصیلان دانشگاه شیراز شاغل، میزان فایدهء درسهای ارائه‌شده، دانش، فایدهء درسهای ارائه‌شده، فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی، بررسی میزان فایده درسهای اصلی، اطلاعات، مقولات دانش و مهارتهای روان‌شناختی

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان فایدهء درسهای اصلی و تخصصی ارائه‌ شده در دانشگاه از نظر فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی دانشکدهء علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز صورت پذیرفته است.همچنین‌ متغیرهای دیگری نظیر جنسیت و جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان مورد مطالعه‌ قرار گرفت.افراد مورد بررسی این تحقیق کلیهء فارغ‌التحصیلان رشتهء مدیریت‌ و برنامه‌ریزی آموزشی(99 مرد و 34 زن)شاغل در آموزش و پرورش‌ بودند که در تیرماه 1373 تا تیرماه 1377 فارغ‌التحصیل شده بودند.برای‌ تعیین میزان فایدهء درسهای ارائه شده،کلیههء درسهای اصلی و تخصصی رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در دوازده مقوله تقسیم شدند و فارغ‌التحصیلان در یک مقیاس پنج گزینه‌ای میزان فایدهء هریک از درسها را مشخص نمودند.نتایج نشان داد که بیشترین میزان فایده در مقولهء دانش و مهارتهای مشاوره‌ای بود و مقولات دانش و مهارتهای روان‌شناختی و دانش و مهارتهای مدیریتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.مقایسهء نگرش‌ فارغ‌التحصیلان مرد و زن دربارهء فایدهء درسهای ارائه شده،مشخص نمود که‌ در مقولات دانش و مهارتهای مشاوره‌ای و دانش و مهارتهای روان‌شناختی‌ بین مردان و زنان تفاوت معنی‌دار وجود دارد.همچنین در مورد تأثیر جایگاه‌ شغلی فارغ‌التحصیلان بر نگرش آنان نسبت به میزان فایدهء درسهای ارائه شده، نتایج نشان داد که میانگین نمرات مدیران در مقولهء دانش و مهارتهای مالی‌ به طوری معنی‌داری بیش از گروههای دیگر است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-درصد پاسخهای فارغ‌التحصیلان در مورد میزان فایدهء درسهای ارائه شده‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در بین این دوازده مقوله حدود 92 درصد از فارغ‌التحصیلان،مقولهء«دانش و مهارتهای مشاوره‌ای»را که شامل درسهای مقدمات مشاوره و راهنمایی،راهنمایی‌ شغلی و تحصیلی و مسائل نوجوانان و جوانان می‌باشد،مفید یا خیلی مفید بیان‌ نموده‌اند. نمودار 1 درصد پاسخ فارغ‌التحصیلانی را که هر یک از مقوله‌های فایدهء درسهای ارائه شده را مفید یا خیلی مفید ذکر کرده‌اند،نشان می‌دهد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-فایدهء درسهای ارائه شده‌ مقایسهء نگرش فارغ‌التحصیلان زن و مرد رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه شیراز دربارهء فایدهء مهارتهای آموخته شده،نشان داد که تنها در«مقوله‌های دانش و مهارتهای‌ مشاوره‌ای»و«دانش و مهارتهای روان‌شناختی»تفاوت معنی داری بین دو گروه مرد و زن وجود دارد. جدول 5 نتایج به دست آمده از مقایسهء فارغ‌التحصیلان زن و مرد را براساس فایدهء درسهای ارائه شده،در مواردی که تفاوت آنها معنی‌داری می‌باشد، نشان می‌دهد: جدول 5-خلاصه نتایج مقایسه نگرش مردان و زنان‌ در مقوله‌های فایدهء درسهای ارائه شده‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در مورد تأثیر جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان شاغل بر نگرش آنها نسبت به فایدهء مهارتهای آموخته شده،سه گروه مدیران،(رئیس اداره و مدیر مدرسه)،معاونان و دبیران(دبیران و مشاوران)در مقوله‌های دوازده گانه فایده درسها با یکدیگر مقایسه‌ شدند. جدول 7 نتایج مربوط به تحلیل‌ واریانس بین سه گروه مدیران،معاونان و دبیران فایدهء مقولهء دانش و مهارتهای مالی را نشان می‌دهد: جدول 7-نتایج حاصل واریانس بین جایگاه شغلی فارغ‌التحصیلان‌ با فایدهء مقولهء دانش و مهارتهای مالی‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون تعقیبی توکی در این مورد نیز مشخص نمود که تفاوت بین دو گروه مدیران‌ و دبیران معنی‌دار می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.