Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی و حرفه ای با اهداف برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 67 تا 80)

کلیدواژه ها :

آموزشهای فنی و حرفه‌ای ،توسعهء فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،درونداد ،فرایند و توسعهء ناموزون

کلید واژه های ماشینی : حرفه‌ای ، هنرستانها ، برنامهء سوم توسعه ، بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی ، توسعه ، آموزشهای فنی ، مدیران ، برنامه سوم توسعه ، دیدگاه مدیران هنرستان استان اصفهان ، دیدگاه مدیران هنرستانها

هدف این پژوهش بررسی میان انطباق آموزشهای فنی و حرفه‌ای استان‌ اصفهان،با اهدف و سیاستهای مدون برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه مدیران هنرستانها می‌باشد.روش تحقیق در این مطالعه‌ توصیفی است.جامعه آماری مورد مطالعهء،تمام مدیران هنرستانهای فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال 79-78 بودند.ابزار تحقیق‌ پرسشنامه‌ای با 33 سؤال بسته پاسخ است و گویه‌ها به بررسی درونداد و فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد،همچنین عوامل محدود کننده و موانع‌ توسعهء این آموزشها برای هماهنگی با برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SSPS استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که درونداد برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از جمله برنامه‌ریزی‌ و تأمین نیروی متخصص و پذیرش دانش‌آموز،در حد متوسط با هدفهای‌ برنامه سوم توسعهء هماهنگ است.همچنین هماهنگی فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران با هدفهای برنامهء سوم توسعه در حد کم و متوسط است.موانع زمینه‌ای توسعهء کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران،شامل مشکلات ناشی از ارتباط مدیران و مسؤولان و مشکلات ناشی‌ از ارتباط با سایر سازمانها،در حد زیاد و خیلی زیاد مطرح است.

خلاصه ماشینی:

"ابزار تحقیق‌ پرسشنامه‌ای با 33 سؤال بسته پاسخ است و گویه‌ها به بررسی درونداد و فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای می‌پردازد،همچنین عوامل محدود کننده و موانع‌ توسعهء این آموزشها برای هماهنگی با برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این جریان‌ زمینه‌ساز تغییر نظام آموزشی است،چنانکه در مادهء یک از اهداف تغییر نظام آموزشی‌ مصوبهء شورای عالی انقلاب فرهنگی،شرایط و امکانات کافی برای ارتقای کیفیت‌ آموزشهای دورهء متوسطه اعم از نظری،فنی و حرفه‌ای و کار و دانش و توسعهء کمی این‌ آموزشها را به تناسب نیازهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی فراهم کرده است(برنامهء سوم توسعه،1377). یافته‌های پژوهش سؤال 1-محدودیتهای درونداد برنامه‌های فنی و حرفه‌ای برای هماهنگی برنامهء سوم‌ توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران چه مواردی است؟جدول 1 نتایج‌ مربوط به این سؤال را نشان می‌دهد. سؤال 2-محدودیت فرایند برنامه‌های فنی و حرفه‌ای برای هماهنگی هدفهای‌ برنامهء سوم توسعهء فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی از نظر مدیران چه مواردی است؟ جدول 2 نتایج مربوط به این سؤال را نشان می‌دهد. جدول 3-نتایج مربوط به سؤال سوم پژوهش‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 3 مدیران هنرستانها هماهنگی منابع مالی برای توسعه و ارتقای‌ آموزشهای فنی و حرفه‌ای را در حد کم و متوسط بیان کرده‌اند. این سؤال نیز با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و محدودیتهای‌ کلی آموزشهای فنی و حرفه‌ای از نظر مدیران بیش از متوسط ارزیابی شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.