Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 23 تا 36)

کلیدواژه ها :

زبان انگلیسی ،یادگیری ،استاد ،ابزارهای آموزشی ،محتوای آموزش ،زمان‌ آموزش ،فعالیت دانشجویی

کلید واژه های ماشینی : یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی، درس زبان انگلیسی عمومی دانشجویان، زبان انگلیسی عمومی دانشجویان دانشگاه، درس زبان انگلیسی، عوامل مؤثر بر یادگیری درس، دانشجویان، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان دانشگاه آزاد ماهشهر عوامل، آموزش زبان انگلیسی دانشگاه شیراز، بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری

پژوهس حاضر عوامل مؤثر بر یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی‌ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر را مورد بررسی قرار می‌دهد. از بین دانشجویان،173 نفر(96 دختر و 77 پسر)به شیوهء تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند.داده‌ها از طریق پرسشنامهء محقق ساخته با استفاده از روش‌ تحلیل عاملی به دست آمد.پایابی پرسشنامه با کمک آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه گردید.یافته‌های توصیفی به دست آمده نشان داد که از نظر دانشجویان‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر عوامل مؤثر بر یادگیری درس زبان‌ انگلیسی عمومی عبارت‌اند از؛استاد(16 سؤال)،ابزارهای آموزشی‌ (6 سؤال)،محتوای آموزش(8 سؤال)،زمان آموزش(5 سؤال)و فعالیت‌ دانشجویی(11 سؤال).یافته‌های استنباطی نیز نشان می‌دهد که از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد ماهشهر عوامل پنجگانهء یاد شده،همگی بر یادگیری‌ درس زبان انگلیسی مؤثرند.تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که از نظر دانشجویان پسر عوامل،استاد،ابزارهای آموزشی،محتوای آموزش و زمان‌ آموزش بر یاد گیری درس زبان انگلیسی بسیار مؤثرتر از فعالیت دانشجویان‌ است.در صورتی که از نظر دانشجویان دختر،عامل فعالیت دانشجویان بر یاد گیری درس زبان انگلیسی مؤثرتر است.همچنین یافته‌ها نشان داد که بین‌ دانشجویان دختر و پسر و نیز بین دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی از لحاظ عوامل پنجگانهء مؤثر بر یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی(استاد، ابزارهای آموزشی،محتوای آموزشی،زمان آموزش و فعالیت دانشجویی) تفاوت معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین یافته‌ها نشان داد که بین‌ دانشجویان دختر و پسر و نیز بین دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی از لحاظ عوامل پنجگانهء مؤثر بر یادگیری درس زبان انگلیسی عمومی(استاد، ابزارهای آموزشی،محتوای آموزشی،زمان آموزش و فعالیت دانشجویی) تفاوت معناداری وجود دارد. زنگنه(1374)طی مطالعه‌ای با عنوان بررسی مشکلات آموزش و یادگیری زبان‌ انگلیسی در دبیرستانهای استان کرمانشان(1000 دانش‌آموز و 33 دبیر)،به این نتیجه‌ رسید که سطح تحصیلات پایین والدین،وجود نداشتن وسایل کمک آموزشی در مدارس،عدم برگزاری پیش آزمون‌ها توسط دبیران،استفاده نکردن از کتابها و منابع کمک آموزشی،توجه نکردن نظام آموزشی به تفاوتهای فردی دانش آموزان از نظر سطح معلومات زبان و عدم کفایت حقوق دبیران مشکلات آموزش و یاد گیری زبان‌ انگلیسی می‌باشند. مرادی(1374)در مطالعه‌ای با عنوان بررسی مشکلات آموزشی و یادگیری زبان‌ انگلیسی دبیرستانهای استان تهران(1000 دانش‌آموز)،به این نتیجه رسید که از نظر دانش آموزان پایین بودن تحصیلات والدین،در دسترس نبودن منابع مختلف آموزشی، ناقص بودن کتابهای درسی،و از نظر دبیران عدم رضایت شغلی دبیران از کار خود،نبود رابطهء عاطفی مناسب بین دبیران و دانش آموزان و نداشتن توجه کافی به تمرین‌ها و آزمونهای شفاهی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی می‌باشند. شاهینی(1376)طی یک بررسی با عنوان سنجش نیازهای دانشجویان و استادان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز در درس زبان انگلیسی(2030 دانشجوی‌ کار شناسی ارشد،دکترا و 150 استاد)،به این نتیجه رسید که رضایت بخش نبودن‌ وضعیت نظام کنونی آموزش زبان انگلیسی،جوابگو نبودن متون انگلیسی،کافی نبودن‌ تعداد واحدهای درسی زبان انگلیسی،تأکید زیاد بر دستور زبان از طرف استادان از مشکلات یاد گیری زبان انگلیسی دانشجویان است. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که بین دانشجویان دختر و پسر و نیز بین‌ دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی از لحاظ عوامل پنجگانهء مؤثر بر یاد گیری درس‌ زبان انگلیس عمومی تفاوت معنا داری وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.