Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاههای دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 77 تا 86)

کلیدواژه ها :

منابع درسی ،برنامهء درسی ،حسابداری ،تناسب محتوایی ،اعتبار دانشگاه

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد، حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، حسابداری، دانشجویان، دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد، دانش، اسلامی واحد مرودشت، دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری دانشگاه، بررسی دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری، پیوستهء رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد مرودشت دربارهء اهمیت و فایدهء دروس ارائه شده به آنان بوده است.روش‌ تحقیق توصیفی-پیمایشی است.جامعهء آماری کلیهء دانشجویان(265 نفر)ترم آخر دورهء کاردانی ناپیوسته و کار شناسی پیوستهء رشتهء حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد مرودشت در سال 1382-1381 بوده است.در نمونه گیری که به صورت‌ تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت،130 نفر انتخاب شده‌اند.ابزار تحقیق پرسشنامهء محقق ساخته بوده که پرسشهای آن به صورت بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت‌ تنظیم گردیده بود.برای برآورد روایی پرسشنامه از روش محتوایی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ،89 درصد به دست آمد.تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت.نتایج به دست آمده‌ نشان داد که دانشجویان،تناسب بین محتوای دروس ارائه شده با تحولات دانش بشری‌ را با میانگین 94/1،تناسب محتوا با تواناییها و امکانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت را با میانگین 07/2،تناسب محتوا با نیاز جامعه را با میانگین 35/2،تناسب‌ محتوا با خواستها و علایق دانشجویان را با میانگین 93/1 در سطح کمتر از متوسط دانسته و همچنین معتقدند که اجرای سر فصل‌های دروس با میانگین 81/2 و پاسخگو بودن‌ این سر فصل‌ها در ابعاد گوناگون با میانگین 94/2 در حد کمتر از متوسط بوده است.

خلاصه ماشینی:

"شاید یکی از دلایل عدم موفقیت نظام آموزشی این باشد که در تدوین برنامه‌های درسی مقاطع دانشگاهی در رشتهء حسابداری و یا رشته‌های دیگر تحصیلی پژوهش‌های کافی صورت نپذیرفته و برنامهء درسی تنها بر اساس تقلید از برنامه‌های آموزشی دانشگاههای کشورهای غربی و در نظر نگرفتن ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور صورت پذیرفته است و چون نظام آموزشی کشورمان به صورت‌ متمرکز اداره می‌شود و یگانه عاملی که می‌تواند بین همهء دانشگاهها به صورت یکسان عمل‌ کند برنامهء درسی است،لذا ضروری است سرفصل‌های درسی به عنوان یکی از محورهای مهم در فرایند آموزش،توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه تهیه گردد و جنبه‌های کاربردی آموزش در نظر گرفته شود و در اختیار مراکز آموزشی قرار گیرد. پرسشهای پژوهش‌84 پرسشها با توجه به هدفهای پژوهش به این شرح مطرح شده‌اند: 1-آیا امکانات و تواناییهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت متناسب با محتوای‌ دروس است؟ 2-آیا محتوای دروس متناسب با تحولات دانش بشری،علایق دانشجویان و نیازهای‌ جامعه روزآمد شده است؟ 3-آیا سر فصل‌های دروس در کلاس اجرا شده‌اند و در ابعاد گوناگون پاسخگو هستند؟روش تحقیق‌85 این تحقیق با توجه به اینکه به بررسی نگرش دانشجویان پرداخته توصیفی-پیمایشی‌ است و از آنجا که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص با نوعی رفتار که قبلا وجود داشته یا رخ داده،از طریق مطالعهء نتایج حاصل است،تحقیق‌ علی یا پس رویدادی است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.