Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانه شهر زنجان در سال تحصیلی (79-78)

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 73 تا 84)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،فرهنگ سازمانی ،رضایت شغلی ،انگیزه

کلید واژه های ماشینی : دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر زنجان، دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر، دبیران، بهره‌وری دبیران دبیرستانهای دولتی، فرهنگ سازمانی، دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانه، پسرانهء شهر زنجان رابطه وجود، دبیران دبیرستانهای دولتی شهر زنجان، بهره‌وری، دبیرستاهای دولتی پسرانهء شهر زنجان

اگر فرهنگ را به قول روت بند یکت‌2یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن در نظر بگیریم همان‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند،مقصود از فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط مشترک است که اعضای یک سازمان‌ دارند و این نظام استنباطی عبارت است از فرضها و ارزشها و عقاید مشترک‌ بین اعضای سازمان که شیوهء انجام امور را در سازمان مشخص می‌سازد (رابینز،تئوری سازمان،1376،ص 381).این تحقیق در پی این سؤال برآمد که آیا بین فرهنگ سازمانی و بهره‌وری دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر زنجان رابطه وجود دارد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود،جامعهء آماری شامل کلیهء دبیران‌ دبیرستاهای دولتی پسرانهء شهر زنجان می‌شد.روش جمع‌آوری اطلاعات‌ کتابخانه‌ای و میدانی بود،در روش میدانی ابزار جمع‌آوری دو پرسشنامه بود که یکی به ارزیابی فرهنگ سازمانی دبیرستانها و دیگری به وضعیت بهره‌وری‌ دبیران می‌پرداخت.با استفاده از نرم‌افزار آماری SSPS داده‌ها ارزیابی شد که‌ تجزیه و تحلیل نشان دهندهء تأثیر فرضیهء کلی بین فرهنگ سازمانی و انگیزهء دبیران،شناخت شغلی،رضایت سازمانی،سازگاری و بازخورد عملکرد دبیران بود و نیز با رابطهء معناداری مورد تأیید قرار گرفت.در پایان پیشنهاد شد نسبت به فرهنگ سازمانی و عناصر دهگانهء آن توجه خاصی مبذول شود.

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) شمارهء سوم-پاییز 1383 صص 84-73رابطهء فرهنگ سازمانی و بهره‌وری دبیران دبیرستانهای‌ دولتی پسرانهء شهر زنجان در سال تحصیلی(79-78) حمید نوروزی‌1چکیده اگر فرهنگ را به قول روت بند یکت‌2یک الگوی اندیشیدن و عمل کردن در نظر بگیریم همان‌طوری که بسیاری از صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند،مقصود از فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط مشترک است که اعضای یک سازمان‌ دارند و این نظام استنباطی عبارت است از فرضها و ارزشها و عقاید مشترک‌ بین اعضای سازمان که شیوهء انجام امور را در سازمان مشخص می‌سازد (رابینز،تئوری سازمان،1376،ص 381). با استفاده از نرم‌افزار آماری SSPS داده‌ها ارزیابی شد که‌ تجزیه و تحلیل نشان دهندهء تأثیر فرضیهء کلی بین فرهنگ سازمانی و انگیزهء دبیران،شناخت شغلی،رضایت سازمانی،سازگاری و بازخورد عملکرد دبیران بود و نیز با رابطهء معناداری مورد تأیید قرار گرفت. 4-تجزیه و تحلیل داده‌ها در مورد فرضیهء جزئی سوم نشان‌دهندهء همبستگی(61/0- r ) بین فرهنگ سازمانی و انگیزهء دبیران است به عبارتی این همبستگی در سطح 05/0 خطا معنادار است یعنی با 95% اطمینان می‌توان گفت بین فرهنگ سازمانی و سازگاری‌ دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانهء شهر زنجان رابطه وجود دارد. 7-رابطه بین فرهنگ سازمانی و بازخورد عملکرد دبیران نیز با استفاده از نرم‌افزار آماری‌ SSPS مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان‌دهندهء ضریب همبستگی(60/0- r )بین این دو متغیر است و در سطح 05/0 خطا معنادار می‌باشد،یعنی فرضیه با 95% اطمینان مورد تأیید است. همچنین نتایج تحقیقات داخلی راستی(1376) زینعلی(1377)آرگون(1377)هدایتی(1374)علومی(1375)ترابی‌کیا(1378) عباس‌زاده(1378)هاشمیان(1377)عطایی(1373)سنگی‌پور(1377)قبادی‌ (1376)و تحقیقات خارجی پژوهشگران برگزیدهء شوراهای عضو سازمان بهره‌وری‌ آسیا،اکونسا از دانشگاه پنسیلوانیا،کان و نتایج مطالعات نشست در مورد فرهنگ‌ سازمانی نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی و فرهنگ جامعه بر رضایت شغلی اعضای‌ سازمان،تصمیم‌گیری مدیران،شیوهء مدیریت مدیران،بهره‌وری دبیران دبیرستانها توجه ما را به نقش فرهنگ و رابطهء آن با هنجارهای رفتاری دو چندان می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.