Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت زندگی بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان طی سالهای 1370 تا1380

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 121 تا 142)

کلیدواژه ها :

وضعیت اقتصادی ،بازنشستگی ،رضایت از زندگی ،آموزش و پرورش ،پیری ،وضعیت اجتماعی ،وضعیت جسمی ،ایفای نقش درخانواده ،میزان امیدواری

کلید واژه های ماشینی : بازنشستگان ، آموزش و پرورش استان اصفهان ، وضعیت زندگی بازنشستگان آموزش ، زندگی بازنشستگان آموزش و پرورش ، بررسی وضعیت زندگی بازنشستگان آموزش ، بازنشستگی ، وضعیت ، وضعیت بازنشستگان آموزش و پرورش ، وضعیت ایفای نقش بازنشستگان ، زندگی

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت زندگی بازنشستگان آموزش و پرورش‌ استان اصفهان طی سالهای 1370 تا 1380 پرداخته است.در این سالها مجلس شورای اسلامی سه دوره قوانین مربوط به بازنشستگان در موضوعات‌ مختلف به خصوص میزان و نوع پرداخت حقوق به آنها را تصویب کرده است. در این پژوهش به بررسی تأثیر این قوانین بر وضعیت اقتصادی فرهنگیان‌ بازنشسته،وضعیت روان‌شناختی،جسمی،پایگاه اجتماعی آنها،چگونگی‌ ایفای نقش آنها در خانواده،میزان امیدواری آنها نسبت به آینده و رضایتشان‌ از زندگی،استفاده از تجربه،تخصص و مدیریت آنها پرداخته است. وضعیتهای فوق برحسب عوامل جمعیت‌شناختی(جنسیت،سن،میزان‌ تحصیلات،مقطع تحصیلی و سمت فرد در زمان بازنشستگی و اشتغال فرد پس‌ از بازنشستگی)نیز تعیین شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که بین وضعیت ایفای‌ نقش بازنشستگان در خانواده تفاوت معنادار مشاهده گردید.بازنشستگان‌ سالهای 1379 تا 1380 بیشتر به وظایف خود در خانواده پرداخته و تأثیر مثبتی داشته‌اند.بین بقیهء شاخص‌های پژوهش طی سالهای مختلف تفاوت‌ معناداری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش جدول 1-مقایسهء میانگین رتبهء نگرش بازنشستگان در مورد فرضیه‌های‌ پژوهش بر حسب سال بازنشستگی(آزمون کروسکال والیس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که بجز فرضیهء 4، Z مشاهده شده در مورد فرضیه‌های دیگر از Z بحرانی جدول با احتمال 5% خطا کوچکتر است،در نتیجه تفاوت‌ معناداری بین میانگین رتبه‌های سالهای مختلف بازنشستگی از نظر بازنشستگان وجود ندارد و شاخص‌های مورد پژوهش را یکسان ارزیابی کردند،ولی در مورد ایفای نقش‌ خود در خانواده تفاوت معنادار مشاهده گردید و بازنشستگان سالهای 1379 تا 1380 میزان ایفای نقش خود را در خانواده در حد بالاتری دانسته‌اند. جدول 3-مقایسهء میانگین رتبهء بازنشستگان در مورد فرضیه‌های‌ پژوهش بر حسب سن فرد(آزمون کروسکال والیس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) درمورد سؤال دهم،وضعیت بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان‌ بر حسب سنین مختلف در مورد شاخص‌های پژوهش چگونه است؟جدول 3 نشان‌ می‌دهد که Z مشاهده شده از Z بحرانی جدول در سطح اطمینان 95% کوچکتر است و بین میانگین رتبهء آنها تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. جدول 5-مقایسهء میانگین رتبهء بازنشستگان در مورد فرضیه‌های‌ پژوهش بر حسب سمت فرد(آزمون کروسکال والیس) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در مورد سؤال دوازدهم،وضعیت بازنشستگان آموزش و پرورش بر حسب‌ سمت فرد در زمان بازنشستگی در مورد شاخص‌های پژوهش چگونه است؟این جدول‌ نشان می‌دهد که Z مشاهده شده در مورد فرضیه‌های 2،3،6 و 7 از Z بحرانی جدول‌ در سطح اطمینان 95% کوچکتر است و بین میانگین رتبهء آنها تفاوت معناداری مشاهده‌ نمی‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.