Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر روش تدریس حل مسأله با روش سنتی در درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی، نگرشهای آموزشی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 59 تا 70)

کلیدواژه ها :

پیشرفت تحصیلی ،حل مسأله ،روش تدریس ،رویکردهای‌ آموزشی و یاددهی

کلید واژه های ماشینی : تأثیر روش تدریس حل مسأله ، روش تدریس حل مسأله ، روش سنتی در درس فیزیک ، درس فیزیک ، تدریس حل مسأله با روش ، درس فیزیک بر میزان پیشرفت ، معلم درس فیزیک تفاوت معناداری ، حل مسأله با روش سنتی ، روش تدریس حل مسأله آموزش ، پیشرفت تحصیلی

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسهء تأثیر روش تدریس حل مسأله با روش سنتی در درس فیزیک بر میزان پیشرفت تحصیلی،نگرشهای آموزشی‌ و یادآوری صورت گرفته است.نمونه‌های مورد مطالعه شامل 63 نفر برای‌ روش حل مسأله و 67 نفر برای روش سنتی از میان دانش آموزان پایهء دوم‌ دبیرستان انتخاب شده‌اند.این پژوهش نیمه تجربی بوده و برای آن از طرح‌ آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد استفاده شده است.نتایج به دست آمده‌ نشان داد که بین روش تدریس حل مسأله و روش سنتی از لحاظ پیشرفت‌ تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد(05/0-p).همچنین بین این دو روش در میزان نگرشهای آموزشی نسبت به درس فیزیک،مفهوم خود تحصیلی و معلم درس فیزیک تفاوت معناداری وجود دارد(05/0-p)و بین دو گروه‌ در میزان یادآوری نیز شاهد تفاوت معناداری بوده‌ایم.

خلاصه ماشینی:

"زوریلا،1999)،اثربخشی و سازش‌ یافتگی بیشتر و هدفدارتر بودن فرایند حل مسأله در افراد متبحر در مقابل افراد غیر متبحر(الیوت،1999)،مورد توجه قرار گرفتن مسائل کشف کردنی در مقایسه با مسائل طرح شده(رانکو،1998)،رشد و افزایش مهارتهای مختلف برای حل مسأله‌ (گاستافسون،19971)،تأثیرگذاری روش تدریس حل مسأله در درس زمین‌شناسی‌ به خصوص در دروس عملیاتی و میدانی(چانگ،2002)،تأثیر روش حل مسأله در درس شیمی به خصوص نسبت به مسائل باز-پاسخ و تأثیر آن بر تفکر خلاق و تفکر انتقادی(رید،2002)تأثیر مطالعهء تاریخ علم بر افزایش توانایی طرح مسأله و فعال‌تر و انگیخته‌تر شدن فرایند یادگیری،(جوناسن،2002)طراحی تدریس حل مسأله در قالب‌ بازی و تأثیر شگرف آن بر یادگیری(هوپ،2002)،موافق بودن معلمان با سبک‌ اکتشافی(عباس‌زاده،1378)،وجود تفاوت آشکار در روشهای تدریس کاوشگری‌ (1)G notfatsu بحث گروهی و سخنرانی(شعبانی،1378)و تأثیر روش تدریس حل مسأله بر پرورش‌ تفکر منطقی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان(کاظمی،1378)ک. این پژوهش به روش علمی به دنبال آن است که آیا پس از گذشت یک نیم سال از اجرای روش تدریس حل مسأله و روش سنتی شاهد تفاوت‌ معنادار بین گروههای نمونه هستیم،و در پی آن است تا تأثیر این روشها را بر پیشرفت‌ تحصیلی،نگرشهای تحصیلی و یادآوری در درس فیزیک مورد مطالعه قرار دهد. جدول 1-نتایج آزمونهای پیشرفت تحصیلی بر مبنای روش تدریس و نوع آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-توزیع فراوانی روش تدریس حل مسأله و سنتی در درس فیزیک در پس آزمون‌ نتایج اجرای پرسشنامهء سنجش نگرشهای آموزشی در جدول 2 ارائه شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.