Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شیوه های بیان مسأله بر استفاده دانش آموزان از راهبردهای کاهشی و جدا کننده در حل معادلات درجه اول یک مجهولی و تعامل آن با حالت های مسأله

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 83 تا 98)

کلیدواژه ها :

راهبردهای حل مسألهء ریاضی ،مسائل کلامی و معادله‌ای ،آموز ریاضی

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان، زمان حل مسأله تأثیر یکسان، حل مسأله، بیان مسأله بر استفاده دانش‌آموزان، کلامی، حالت، رگرسیون، پژوهش، زمان حل مسأله، دانش‌آموزان گروه معادله‌ای از راه‌برد

در این پژوهش تأثیر شیوه‌های بیان مسأله به صورت کلامی و معادله‌ای،بر استفادهء دانش آموزان سال دوم دبیرستانهای اصفهان از راهبردهای کاهشی و جدا کننده در حل معادلات درجه اول یک مجهولی و تعامل آن با حالتهای‌ مسأله،بررسی شده است.جامعهء آماری پژوهش دختران سال دوم ریاضی‌ شهر اصفهان می‌باشند که به صورت تصادفی گزینش شده‌اند.هدف پژوهش‌ حاضر بررسی سه فریضه است: 1-سطوح متغیرهای مستقل یعنی بیان مسأله(کلامی و معادله‌ای)و حالت‌های‌ مسأله(تعداد محاسبات و حرکت‌ها)بر زمان حل مسأله تأثیر یکسان و یکنواخت دارد(اثر تعاملی). 2-دانش آموزانی که مسائل را به‌صورت معادله‌ای دریافت می‌کنند،در روش‌ حل از راهبرد جدا کننده استفاده می‌کنند. 3-دانش آموزانی که مسائل را به صورت کلامی دریافت می‌کنند در روش حل‌ از راهبرد کاهشی استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی است و ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامهء 98 سؤالی،یکی شامل معادلات به شکل کلامی و یکی به شکل معادله‌ای بود. برای اجرای پژوهش از نرم‌افزار رایانه‌ای که محقق ساخته بود،استفاده شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون تحلیل واریانس و رگرسیون‌ چند متغیره بررسی شد.نتایج نشان داد که سطوح متغیرهای مستقل یعنی بیان‌ مسأله(کلامی و معادله‌ای)و حالت‌های مسأله(تعداد محاسبات و حرکت‌ها) بر زمان حل مسأله تأثیر یکسان و یکنواخت ندارد.همچنین دانش آموزان‌ گروه معادله‌ای از راهبرد جدا کننده و دانش آموزان گروه کلامی از راهبرد کاهشی استفاده می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"1-آیا سطوح متغیرها مستقل(بیان مسألهء معادله‌ای-کلامی)و حالت‌های مسأله‌ (تعداد محاسبات و حرکت‌ها)بر زمان حل مسأله تأثیر یکنواخت و یکسان دارد؟ 2-آیا دانش آموزانی که مسائل را به شکل کلامی دریافت می‌کنند،در روش حل از راهبر کاهش استفاده می‌کنند؟ 3-آیا دانش آموزانی که مسائل را به شکل معادله‌ای دریافت می‌کنند،در روش حل از راهبرد جداکننده استفاده می‌کنند؟ (1)برگرفته از حافظه برای مسائل کلامی جبری مایر(1982) روش پژوهش حاضر از لحاظ نوع اطلاعات و دانش به دست آمده،پژوهشی کاربردی است و مبتنی بر روش شبه تجربی است. مدل رگرسیون یک متغیره یا رگرسیون ساده متغیر وابستهء زمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) متغیر مستقل (به تصویر صفحه مراجعه شود) مثلا برای مسألهء 54،یعنی مسأله‌ای با 5 محاسبه و 4 حرکت(به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)مدل رگرسیون دو متغیره متغیر وابستهء زمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) متغیر مسقتل (به تصویر صفحه مراجعه شود) مثلا (به تصویر صفحه مراجعه شود)نتایج به منظور بررسی اثر تعاملی سطوح متغیرهای مستقل یعنی بیان مسأله(کلامی و معادله‌ای)و حالت‌های مسأله(تعداد محاسبات و حرکت‌ها)بر زمان حل مسأله از روش‌ آماری تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج در جدول شمارهء 4 درج شده است. بحث و نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که سطوح متغیرهای مستقل یعنی بیان مسأله‌ (معادله‌ای و کلامی)و حالت‌های مسأله(تعداد محاسبات و حرکت‌ها)بر زمان حل‌ مسأله تأثیر یکنواخت و یکسان ندارد. یعنی در عمل در مسائل‌ به شکل کلامی متغیر توقف هیچ نقشی ندارد و نتیجهء به دست آمده نشان می‌دهد که‌ دانش آموزان گروه کلامی در حل این گونه مسائل از راهبرد کاهشی استفاده می‌کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.