Skip to main content
فهرست مقالات

میزان کاربست نتایج تحقیقات و عوامل مؤثر بر آن: رویکرد و چالش نو در آموزش و پرورش

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلیدواژه ها :

آموزش و پرورش ،پرسشنامهء محققان ،مسؤولان ستادی ،مدیران ستادی ،پرسشنامهء کاربست

کلید واژه های ماشینی : کاربست، میزان کاربست نتایج تحقیقات، آموزش و پرورش، بررسی میزان کاربست نتایج تحقیقات، میزان کاربست یافته‌ها، میزان کاربست یافته‌های تحقیقاتی، میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود، کاربست نتایج تحقیقات و عوامل، کاربست یافته‌های تحقیقات، پژوهش

این مقاله به بررسی میزان کاربست نتایج تحقیقات انجام شده در آموزش و پرورش و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد.در پژوهش حاضر هشت سؤال و چهار فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.آزمودنیهای پژوهش کلیهء پژوهشگران که به انجام تحقیقات در آموزش و پرورش مازندران مبادرت‌ کرده‌اند،کلیهء مدیران ستادی آموزش و پرورش و کلیهء تحقیقات انجام شده‌ در آموزش و پرورش هستند.برای گردآوری داده‌ها از چهار پرسشنامه‌ استفاده شد.پرسشنامهء مسؤولان ستادی،پرسشنامهء پژوهشگران،پرسشنامهء کاربست و فرم ارزیابی.نتایج نشان داد که بیش از نیمی از طرحههای پژوهشی‌ انجام شده در آموزش و پرورش به شکل‌های مختلف به کاربست رسیده‌ است.ویژگیهای حرفه‌ای پژوهشگران بر میزان کاربست یافته‌ها تأثیر دارد.بین‌ کیفیت تحقیقات انجام شده و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد بین همکاران محققان در کاربست یافته‌های‌ تحقیقات و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد..بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد.همچنین میزان‌ کاربست یافته‌های تحقیقاتی که مجریان آموزش و پرورش و غیر آموزش و پرورش انجام داده‌اند متفاوت است.

خلاصه ماشینی:

"بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) همچنین میزان‌ کاربست یافته‌های تحقیقاتی که مجریان آموزش و پرورش و غیر آموزش و پرورش انجام داده‌اند متفاوت است. پژوهش‌های مهر محمدی(1380)،متین(1382)،سپیدنامه(1380)،رجبی(1380)، آقا زاده(1380)،شفیعی(1381)،شریعت‌زاده(1380)،فتحی(1382)و حج فروش‌ (1382)نشان می‌دهد که نبودن نظام اطلاع‌رسانی،تردید در کیفیت روش تحقیق،وجود استبداد مدیریتی و مدیریت شتابزده،محدودیت‌های مالی،نداشتن راهبرد مناسب‌ برای کاربست،تردید در صلاحیت محققان،دیوانسالاری و ساختار خشک اداری،عدم‌ نیازسنجی،نبود فرهنگ پژوهشی،مدیریت پژوهش نامناسب،نبود نظام ارزشیابی در کاربست،ناهمخوانی نتایج برخی از پژوهش‌ها با زمینهء فرهنگی و اجتماعی جامعه و نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به تحقیق در سازمان‌ها از موانع و عوامل بازدارندهء کاربست نتایج تحقیقات هستند. 6-سؤال 6-میزان کاربست یافته‌های تحقیقات از نظر اعضای کمیته‌های مربوط چگونه‌ است؟نتیجه نشان می‌دهد که 54/50 درصد از طرحهای پژوهشی انجام شده در آموزش و پرورش از نظر اعضای کمیته‌های کاربست به شکل‌های مختلف به کاربست‌ رسیده‌اند و 30/9 درصد نیز به کاربست نرسیده‌اند. همان‌طور که یافته‌های جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بین کیفیت تحقیقات انجام شده و میزان‌ کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد(به تصویر صفحه مراجعه شود). همان‌طوری که یافته‌های جدول شمارهء 2 نشان می‌دهد بین میزان‌ همکاری محققان در کاربست یافته‌های تحقیقات و میزان کاربست یافته‌ها رابطه وجود دارد(به تصویر صفحه مراجعه شود). تحلیل آماری نشان می‌دهد بین میزان دسترسی و استفاده از منابع و اطلاعات جدید و میزان کاربست یافته‌های تحقیقات رابطه وجود دارد (به تصویر صفحه مراجعه شود)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.