Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی : فرصتی که به چشم تهدید بدان می نگریم !

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 165 تا 180)

بازاریابی را فرایند تحلیل، برنامه‌ریزی، کاربرد، و کنترل برنامه‌های مدون، به منظور انجام مبادلات داوطلبانه با بازارهای هدف جهت نیل به اهداف سازمانی دانسته‌اند که طراحی و تدوین چنین برنامه‌ای نیازمند شناخت نیاز و انتظارات بازار هدف و بهره‌مندی از اصولی چون قیمت‌گذاری، ارتباطات، اشاعة به‌موقع اطلاعات، انگیزه‌بخشی، و خدمت‌رسانی به بازار می‌باشد. کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، برای حضور موثر در فضای به‌شدت رقابتی امروز، باید به شکلی صحیح با فنون و اصول بازاریابی آشنا باشند تا از این طریق بتوانند پاسخگوی نیازهای کاربران بالقوه و بالفعل خود باشند. آشنایی با مفهوم بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی، جایگاه بازاریابی آمیخته در کتابخانه‌ها، شیوة تدوین یک طرح بازاریابی موثر، چالش‌های پیش‌روی کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در قرن21 و نقش بازاریابی در ارائة راهکار به‌منظور حل آنها از جمله مباحث مطرح شده در این مقاله است.

خلاصه ماشینی:

"بریندلی60(2006)در مقالۀ خود با عنوان باز تعریفکتابخانه61،پرسش‌های اساسی زیر را دربارۀنقش و جایگاه کتابخانه‌ها در قرن 21 مطرحمی‌نماید: *کتابداران چگونه قادرند در عصردیجیتال،نیازهای نسل بی‌قرار و تشنۀاطلاعات را در محیطهای الکترونیک و وبیبرآورده نمایند؟ *چگونه می‌توان به تقویت فرایند آموزشو پژوهش پرداخت در حالی که این فرایند-بارشدی فزاینده-در دنیای مجازی خارج ازبستر کتابخانه‌ها در حال بسط و گسترشاست؟ *کتابداران چگونه می‌توانند با کسانی کهبرای تهیۀ اطلاعات مورد نیازشان به کتابخانهگام نمی‌نهند،ارتباطی مفید و مؤثر برقرارنمایند؟ *آیا کتابخانه-به عنوان یک مکان62-قابلیت فراهم نمودن محیط یا فضایی مناسب،به منظور مراجعۀ کاربران را دارد؟ *کتابخانه‌ها چگونه می‌توانند مشارکتیمؤثر-هم در زمینۀ تهیۀ مجموعه‌های دیجیتالو هم در زمینۀ تهیۀ مجموعه‌های فیزیکی-داشته باشند،و در این میان نقش کتابداران واطلاع‌رسانان در پیود با اشکال غیر سنتیاطلاعات،مثل داده‌های الکترونیکی،چگونهباید باشد؟ *کتابخانه‌ها نیازمند داشتن چه نوعهمکاری و مشارکتی در جهت حفظ انسجاممجموعه‌های موجود و ارائۀ محصولاتمبتکرانه63و نو می‌باشند؟ بریندلی به منظور پاسخگویی بهپرسش‌های طرح‌شدۀ بالا،توجه به نکاتزیر را بسیار ضروری ارزیابی می‌کند: شناسایی دقیق کاربران و نیازهای آنان وبرقراری ارتباط صحیح با آنان؛اگر بخواهیمبه درک مناسبی از وضعیت کتابخانه‌ها در آیندهدست یابیم،نیازمند آنیم تا شناختی دقیق ازکاربران،تغییرات صورت پذیرفته در الگوهایرفتار اطلاع‌یابی‌شان،برآورده ساختن نیازهایآتی آنان،و چگونگی ارائۀ هرچه بهتر خدماتاطلاعاتی به آنها حاصل کنیم."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.