Skip to main content
فهرست مقالات

مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی (1)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مسئولیت مدنی سردفتر اسناد، سردفتر، سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت، سئولیت مدنی سردفتر اسناد، دفاتر اسناد رسمی، شغل سردفتری اسناد رسمی، مسئولیت مدنی، شغل، حقوق

خلاصه ماشینی:

"اما دایرۀ گسترده و دائم التزاید مسئولیت‌هایشغلی و الزامات قانونی مرتبط با این شغل که نزد شاغلین این حرفه امریمحسوس و ملموس است و عدم‌تناسب بین میزان مسئولیت و مزایا و امتیازاتمادی و معنوی آن موجب گردید تا با اختصاص موضوع این سلسله مقالات به اینمبحث خاص،موقعیتی جدی برای کنکاش در چنین وضعیتی و ضرورت آن و ردو اثبات دلایل این امر فراهم نمایم و هم‌چنین با بررسی و مطابقت آن با سایرمشاغل که به نوعی از شرایط یکسانی برخوردار می‌باشند پاسخ بسیاری از چراهایمطرح در اذهان سردفتران را استخراج و موردمقایسه قرار داده و در خاتمه بهاقتضای همان علل راه‌حلهایی که مؤثر در رفع مشکلات بوده و حقوق سردفتران رانیز لحاظ نماید ارائه شده است. همانطورکهامروز در سیاست کیفری بحث اصلاح مجرم از وقت بیشتری در جامعه جرمشناسان و روان‌شناسان کیفری برخوردار است و سیاستها با استفاده از ابتکارروشهای نوین مبتنی بر تجارب حاصل از شیوه‌های آزموده به تغییر رفتار و نگرشصاحب‌نظران به موضوعات جرم،مجرم و مجازات به سود ابتکار روشهای نوینانجامیده است و اتفاق‌نظری جهانی پیرامون این مقوله فراهم ساخته و موجبشده جنبه‌های انسانی در سیاست جزایی بر سایر ملاحظات اجتماعی برتری یابد،در خصوص شغل سردفتری اسناد رسمی نیز چنانچه به مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعملهای موجود و موضوعه از بدو تأسیس این نهاد در سال 1307 شمسیتاکنون نگاهی منصفانه بیفکنیم مشاهده می‌کنیم همواره در وضع مقررات،خطابتکالیف واجد جنبه‌های مسئولیت مدنی و جزایی متوجه سردفتر اسناد رسمیشده است و کمتر موردی است و یا بهتر است گفته شود اصلا موردی نیست کهدر قانون و مقررات اشاره‌ای به دفتر اسناد رسمی شده باشد بی‌آنکه نسبت به اوتکلیفی مقرر نشده باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.