Skip to main content
فهرست مقالات

صلح التزامی به سود شخص ثالث

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : شخص ثالث، عقد، سود شخص ثالث، تعهد، صلح التزامی به سود شخص، لح التزامی به سود شخص، صلح التزامی، عقد صلح، بیمه، نفع شخص ثالث

خلاصه ماشینی:

"در هرحال این تعهد ناشی از قراردادی است که بین متعهد وشرطکننده منعقد گردیده است و علاوه‌بر شرایطی که طرفین عقد باید حائز آنباشند،این تعهد نیاز به شرایط خاصی است که به اهم آنها در ادامه اشاره خواهیمنمود: -قصد ایجاد تعهد به سود شخص ثالث تردیدی نیست که در تعهد به نفع شخص ثالث،برای طرفین عقد منافعیوجود دارد،این منفعت نسبت به متعهد له(مصالح یا مشروط له)ممکن استمعنوی یا مادی یا ترکیبی از هردو نوع باشد،که صلح التزامی برمبنای آن ایجادشده است و به‌طور صریح یا ضمنی از قرارداد استنباط می‌شود. وجود آوردن چنین تعهدی باشد یا نه؟به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است و برایاینکه ثالث بتواند از حقی که به نفع او ایجاد گردیده است استفاده کند و آن رامطالبه نماید باید دو طرف عقد قصد و اراده ایجاد تعهد به سود او را داشته باشندتا بدین وسیله شخص ثالث بتواند با مراجعه مستقیم به متعهد،حق خود را بهدست آورد و حتی اگر متعهد از ایفای تعهد نسبت به او خودداری کرد با مراجعهبه مراجع قانونی و اقامۀ دعوی،علیه متعهد،حق خود را مطالبه و دریافت کند ودر این راستا ممکن است مصالح یا مشروطه له نیز شخص ثالث را یارای نماید. ) -موجود بودن شخص ثالث در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا شخص یا اشخاص ثالثی که به نام وبه سود آنها تعهد واقع شده است بایستی هنگام عقد موجود باشند یا به نفعکسانی‌که پس از عقد متولد می‌شوند نیز می‌توان تعهدی را ایجاد کرد؟در پاسخباید گفت:اصولا هنگام انعقاد قرارداد و اجرای تعهد،شخص ثالثی که تعهد بهسود او برقرار می‌شود بایستی وجود داشته باشد؛یعنی،نمی‌توان در عقد ذی‌نفعرا کسی قرار داد که موقع بستن پیمان وجود ندارد؛ولی،انتظار می‌رود در آیندهموجود گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.