Skip to main content
فهرست مقالات

قبض و آثار آن در حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قبض، عقد، بیع، مال، مبیع، اقباض، عقد بیع، بایع، قبض و اقباض، مشتری

خلاصه ماشینی:

"-ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر و لازمه اعمال حقوقی: در اعمالی که قبض و اقباض شرط صحت یا لزوم آنها نمی‌باشد یعنی در تحقق واستقرار آنها نقشی ندارد و عامل تعیین کننده ما فی الذمه هم نیست بلکه به عنوان یکی ازآثار و لوازم عقد می‌باشد مثل عقد بیعی که موضوع آن عین معین است که پس انعقادمالکیت عوضین انتقال پیدا می‌کند و بایع و مشتری تعهد به قبض و قباض عوضین دارند(بند 3 و 4 ماده 362 قانون مدنی)برای تشخیص ماهیت حقوقی قبض باید به شرح زیرقائل به تفکیک شد: 1-اگر شرایط اعمال حق حبس فراهم باشد قبض یک عمل حقوقی مستقل یکجانبهیعنی ایقاع می‌باشد که عمل قبض با اذن بایع یا نماینده او محقق گردد. 1 3-قبض به عنوان نتیجه و لازمه عقد:در عقود رضایی که پس از ایجاب و قبولواقع می‌گردند و طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌باشند قبض و اقباض به عنوانیکی از آثار و لوازم عقد می‌باشد مانند عقد بیع و اجاره و هر عقد معاوضی دیگر در اینگونه عقود عمل قبض و اقباض به عنوان مکمل تعهدات طرفین که براساس عقد ایجادشده تلقی می‌گردد نه به عنوان تکمیل کننده خود عقد،در نتیجه اگر قبض صورت نگیردمقتضای ذات عقد که ایجاد مالکیت است زائل نمی‌شود چنانکه رأی شماره 2105 مورخه1319/9/30 شعبه سوم دیوان عالی کشور هم مقرر داشته است:«بر فرض وقوع معامله(بیع)عدم ثبوت قبض صرفا رفع اثر از معامله نخواهد بود»2نقض قبض را در عقودرضایی با توجه به نوع آنها می‌توان به شرح زیر بیان نمود: الف:در عقودی که مورد معامله عین معین است-در چنین عقودی که مصداقبارز آنها بیع و اجاره می‌باشد پس از تحقق عقد مقتضای ذات آن که انتقال مالکیتعوضین است صورت می‌گیرد اما برای اینکه انتقال گیرنده بتواند عملا موضوع را در اختیارداشته باشد باید قبض و اقباض هم صورت گیرد و بر فرض عدم تحقق قبض اثر اصلیعقد از بین نمی‌رود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.