Skip to main content
فهرست مقالات

کفالت دفتر اسناد رسمی

نویسنده:

ناظر:

کلید واژه های ماشینی : کفالت دفتر اسناد رسمی ، دفترخانه ، کفالت ، سردفتر ، قانون دفاتر اسناد رسمی ، اسناد ، دفتریار ، آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ، دفتریار مذکور کفالت امور سردفتری ، ثبت

خلاصه ماشینی:

"ب-حال اگر با توجه به تبصره 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی دفتریار اول بهسمت نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی منصوب سال 1354 و با وحدت ملاک ازلفظ معذوریت،در صورتی که دفتریار اول به دلیلی از اشتغال به دفتریاری معذور باشد درصورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریاری به عهده دفتریارمزبور خواهد بود و به نظر می‌رسد که دفتریار دوم در این حالت و حالت‌های مشابه بدوناحتیاج به حکم جداگانه موظف باشد طبق مقررات عهده‌دار وظایف دفتریار اول گردد. ضمنا باید یادآور شد که مطابق ماده 17 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی 1354-دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می‌باشد و تعیین وی با واحد ثبت محلاست و نیز طبق ماده 18 آیین‌نامه در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجدشرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبتمحل می‌شود و در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقامه سند تنظیم شده در دفتری کهدر حال تعطیل است ثبت محل می‌تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیتدار صادرنماید. -نحوه تقسیم درآمد دفترخانه در دوره کفالت مطابق ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی«در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می‌شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفترمعلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد» -نقدی بر ماده ماده 6 آیین‌نامه مصوب سال 13541 ماده 6 آیین‌نامه مصوب سال 1354 کفیل دفترخانه را منحصرا سردفتر دانسته،که حقتنظیم و ثبت سند جدید و همچنین تکمیل اسناد ناقص را به طور مطلق و بدون قید وشرط داشته و هیچ اشاره‌ای به این امر که دفتریار واجد شرایط نیز می‌تواند کفالتدفترخانه را عهده‌دار شود،ندارد و با توجه به ماده فوق علت تعطیلی دفترخانه هیچ تأثیریدر حدود اختیارات کفیل نداشته و سردفتر کفیل می‌توانسته در حدود مقررات نسبت بهتنظیم و ثبت سند جدید و تکمیل اسناد ناقص اقدام نماید."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.