Skip to main content
فهرست مقالات

تاریخ حقوق ایران (بخش پنجم)

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : ساسانی، حقوق، زن، ایران، مال، زرتشتی، تاریخ حقوق ایران، ازدواج، خانواده، شاه

خلاصه ماشینی:

"ازدواج در عصر ساسانیان معمول بوده است که آن را ازدواج با زن عاریتی،یا ازدواجاستقراضی می‌نامیدند یعنی اختیار موقت زنی به مردی دیگر که در همان زمان در قیدازدواج شوهر دیگری است،بدین توضیح که شوهر حق دارد زن اصلی خود را به مرددیگری که نیازمند به یک زن است و علاقه به داشتن یک زن را به وجه احسن وپسندیده‌ای اظهار بدارد به طور موقت به همسری بدهد و دراین‌باره رضایت خود زن که بهازدواج استقراضی می‌رود شرط نیست و شوهر جدید یا بدلی موقت موظف بود که از زنموقت خود نگاهدای کامل نموده و امرار معاض و رفع سایر نیازمندی‌های وی را عهده‌دارگردد و کودکانی که از این وصلت بدلی تولد می‌یافتند به شهور اصلی تعلق داشتند و نهپدر خود که شوهر موقت مادرشان محسوب می‌شد و مدت آن نمی‌توانسته نسبتا طولانیباشد و این شباهت به وضع کنیزانی دارد که از طرف مالک اصلی اجاره داده می‌شدند و درزمانی که در اختیار کسی بودند اگر فرزند به دنیا می‌آوردند متعلق به ارباب بود نه بهمستأجر زن کنیز و این ستم درباره زنان به خصوص پادشاه زن اجراء می‌شدبه طریقاولی درباره چکر زن و زنان نوع دیگر هم رواج داشته است و در پایان این بحث بایدبگوییم که اگر شوهری به زن خود می‌گفت«تو ازاین پس صاحب اختیار خود هستی»بااین سخن زن طلاق داده محسوب نمی‌شد ولی در نتیجه اجازه شوهر اصلی می‌توانست بهزناشویی استقراضی به طور موازی با ازدواج نخستین خود تن دردهد1در اینجا بایدتوضیح داد که این نوع ازدواج ارتباطی با مذهب زرتشت ندارد و در هیچکدام از متونزرتشتی و کتابهایی که درباره آنها نوشته شده به چنین ازدواجی اشاره نشده است و دیگرمسأله ازدواج با محارم که مورد انکار دانشمدان زرتشتی معاصر است و هیچکدام چنینازدواج را در مذهب زرتشت روا نمی‌دارند2 از انواع ازدواج یکی هم ایوک زن است و آن موردی است که اگر مرد دارای فرزندپسر نبود یک دختر داشت و یا چند دختر داشت این دختر منحصر یا دختر کوچکتر را به(1)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.