Skip to main content
فهرست مقالات

مقالات حقوقی: بررسی انتقال موقعیت قراردادی مستأجر در عقد اجاره

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مستأجر ، اجاره ، عقد اجاره ، قانون روابط موجر و مستأجر ، قراردادی مستأجر در عقد اجاره ، حق ، موجر ، تجویز انتقال منافع عین مستأجر ، انتقال ، تجویز انتقال منافع

تجویز انتقال منافع یکی از موارد و مسائلی است که بین حقوقدانان به‌طور عموم و سردفتران اسناد رسمی به‌طور خاص مطرح و نحوه اجرای آن،طرز تنظیم سند مربوطه،نوع سند تنظیمی در این خصوص و طرز عمل دادگاه‌ها در مواجهه با چنین‌ درخواستی مورد اختلاف می‌باشد.این موضوع در رابطه با اماکن تجاری از اهمیت‌ بیشتری برخوردار بوده و اختلافات بیشتری را شامل می‌شود.این مقاله به بررسی‌ مفهوم تجویز انتقال منافع و نحوه تنظیم سند رسمی نسبت به آن اختصاص دارد.

خلاصه ماشینی:

"از آن‌ جمله است قسمت اخیر ماده 91 قانون روابط موجر و مستأجر که به شرح آن مقرر گردیده: (هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک‌ راضی به انتقال مورد اجاره به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه‌ یا تجارت مستأجر را بپردازد در صورتی که مستأجر حق انتقال منافع به غیر را نداشته و موجر راضی به انتقال آن به غیر نباشد و حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت‌ مستأجر در قبال تخلیه مورد اجاره هم نباشد مقنن به مستأجر اجازه می‌دهد که برای‌ تحصیل اجازه انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال‌ منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال صادر و رونوشت آن یرا به دفتر اسناد رسمی‌ (ذی ربط)ارسال و مراتب را به موجر اعلام می‌نماید)بنابراین مراتب و با توجه به مقررات‌ ماده 91 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 6531 موارد ذیل: 1-ماهیت حقوقی حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال 2-عنوان سند تنظیم‌شده در دفتر اسناد رسمی برای انتقال منافع مورد اجاره به غیر و طرفین سند مذکور 3-نقش و سمت موجر در تنظیم سند بین مستأجر اول و مستأجر جدید 4-تکلیف بقاء یا زوال اثر حقوقی سند اجاره قبلی 5-کیفیت قائم مقامی مستأجر جدید در قبال موجر و سایر اشخاص 6-حقوق مستأجر سابق در جای خود محل تأمل و بحث بوده که در حد توان به آن پرداخته می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.