Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حقوقی مالکیت آثار دانشگاهی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 41 تا 56)

کلیدواژه ها :

حقوق مالکیت فکری ،آثار دانشگاهی ،پدیدآو

university ،Intellectual Property Rights ،creator ،Academic Works

کلید واژه های ماشینی : مالکیت ، دانشگاه ، حقوق ، قرارداد ، حقوق مالکیت فکری ، استخدام ، حقوق مالکیت فکری آثار ، مالکیت آثار دانشگاهی ، مالکیت فکری آثار دانشگاهی ، مالکیت اثر

آثار دانشگاهی به عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"تئوری کار در برابر مزد هر چند راه حل مناسبی برای حلاختلافات در مورد مالکیت آثار دانشگاهی است،ولی اینتئوری نیز به مطلق بودن این تئوری بیان می‌دارند که اساتید تنهابرای آموزش و راهنمایی پژوهشگران و دانشجویان نیز تنهابرای پژوهش استخدام و در قبال آن حقوق دریافت می‌کنند واگر اثری در این راستا پدید آمد به این معنا نیست که حقوقتسلیم شده عوض اثر پدید آمده باشد،بلکه حقوقی که به اینافراد پرداخت می‌شود،عوض کاری است که انجام می‌دهند. در مبحثی که در مورد مالکیت آثار دانشجویی دانشگاهکالیفرنیای جنوبی اشاره شد،علاوه بر اینکه دو قاعده"کار دربرابر مزد"و قاعده"استفاده گسترده از منابع دانشگاهی"به‌عنوان دو معیار تعیین مالک حقوق فکری آثاری که دردانشگاه مزبور توسط اعضای آن پدید آمده است ارائه نموده،در بند 2 همان بخش عبارت زیر را به‌عنوان معیاری دیگر درتعیین مالکیت حقوق فکری این آثار ارائه می‌کند: «اثر به واسطه یک قرارداد حمایت مالی یا در اثر یک"قرارداد انتقال مالکیت"به دانشگاه پدید آمده باشد یاتوسعه یافته باشد و... در خطمشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه اکلاهاما آمریکادر بخش حقوق مربوط به اختراعات در بند الف ذیل عنوانمالکیت در این زمینه آمده است: «تمام اکتشافات و اختراعات خواه قابل ثبت باشد یانباشد،شامل هر نوع اختراعی و همینطور تمام اختراعات(داخلی و خارجی)که از آن منشاء می‌گیرد و تمامتقاضاهایی که برای چنین اختراعاتی توسط اعضای هیاتعلمی دانشگاه،کارمندان یا دانشجویان دانشگاه اکلاهاماایجاد شود یا از آن ناشی شود،خواه در رشته و یا حوزهاستخدامی که دانشگاه آن‌ها را بدین منظور استخدام کردهاست یا به صورت قابل ملاحظه‌ای با استفاده از امکاناتدانشگاه یا اعتباراتی که دانشگاه تهیه کرده است یا توسطدانشگاه پدید آمده،باشد مالکیت آن به دانشگاه تعلق داردو از اموال دانشگاه اکلاهاما محسوب می‌شود»[33]."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.