Skip to main content
فهرست مقالات

آقای علم تز فروشگاه فردوسی را تایید کرد: فروشگاه فردوسی بهای اجناس خود را تا 15 درصد تقلیل داد

کلید واژه های ماشینی : علم تز فروشگاه فردوسی ، فروشگاه فردوسی ، امیر متقی مدیر عاملفروشگاه فردوسی ، فروشگاه فردوسی بهای اجناس ، امیر متقی مدیرعامل فروشگاه فردوسی ، امیر متقی مدیر کل فروشگاه ، جلسه صاحبان سهام فروشگاه ، امیر متقی مدیر ، فروشگاه فردوسی باطلاع آقاینخست وزیر ، علم تز فروشگاه فردسی

خلاصه ماشینی:

"آقای علم تز فروشگاه فردسی را تایید کردفروشگاه فردوسی بهای اجناس خود را تا 15 درصد تقلیل داد آقای امیر متقی مدیر کل فروشگاه فردوسی اعلام کرد که فلسفه تشکیل فروشگاه فردوسی مبارزه با گرانی قیمتها و تثبیت قیمت اجناس است (به تصویر صفحه مراجعه شود)روز پنجشنبه 24 بهمن آقایاسد الله علم نخست وزیر از فروشگاهفردوسی بازدید کردند و در جلسه‌ایکه با حضور مدیر عامل فروشگاهجلسه صاحبان سهام فروشگاهفردوسی و صاحبان سهام تشکیل شدهبود شرکت کردند. هدف دعوت از آقای علمنخست وزیر این بود که ایشان درجلسه صاحبان سهام فروشگاه کهبا شرکت آقایان دکتر فرهنگ مهرو دکتر نهاوندی تشکیل شده بودشرکت فرمایند و با پائین آوردننرخها موافقت نمایند و برنامهمعاملات دولتی در فروشگاه فردوسیاز اول سال آینده عمل خواهند شدو باین ترتیب میتوانیم همه ساله مبالغبسیار زیادی بنفع دولت ذخیره نمائیمآقای امیر متقی مدیر عاملفروشگاه فردوسی افزودند آقاینخست وزیر در جلسه امروز صاحبانسهام فروشگاه فردوسی فرمودند کههدف ما باید بر این مبنا قرار گیرد کهمنویات اعلیحضرت همایونی را درمورد آسایش و رفاه مردم عملی نمائیمو بهمین جهت سعی میکنیم بتوانیمنبات شاهنشاه بزرگ خود را جامهعمل بپوشانیم و فروشگاه فردوسیخوشبختانه توانسته است این نیتخیرخواهانه شاهنشاه را جامه عملبپوشاند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.