Skip to main content
فهرست مقالات

کارنامه سال 1342 سازمان آب تهران حاکی است که: متوسط آب بها برای هر یکنفر مصرف کننده در شبانه روز 65 ر . ریال یعنی 13 شاهی بود

کلید واژه های ماشینی : آب ، تاسیسات ، مصرف ، سازمان آب تهران حاکی ، متر مکعب ، تاسیسات و ساختمان سد لتیان ، توسعه تاسیسات و ساختمان سد ، انشعاب ، مخازن جهت انتقال آب تصفیه‌شده ، بهره‌برداری

خلاصه ماشینی:

"دارائیهای جاری دارائی موجودی نقدی صندوق 35 ر 333 ر 870 بانک(حسابجاری) 75 ر 406 ر 651 ر 50 اسناد دریافتی 10 ر 740 ر 431 ر 51 164 ر 498 ر 171 موجودیهای جنسی و متفرقه در انبارها 65 ر 179 ر 145 ر 580 کالابین راه 40 ر 288 ر 190 ر 38 پیش‌پرداخت بابت اعتبارات باز شده جهت کالا 05 ر 021 ر 898 ر 81 بدهکاران: مشترکین 492 ر 837 ر 24 اشخاص 50 ر 238 ر 732 ر 38 مقاطعه‌کاران 878 ر 229 ر 4 50 ر 608 ر 709 ر 67 دارائیهای ثابت اثاثیه اداری 35 ر 465 ر 602 ر 25 وسائط نقلیه 90 ر 478 ر 241 ر 44 ساختمان و تاسیسات 60 ر 543 ر 850 ر 400 ر 4 85 ر 487 ر 794 ر 470 ر 4 831 ر 262 ر 007 ر 1 کسر میشود ذخیره استهلاک 85 ر 656 ر 431 ر 463 ر 3 کارخانه شیمیائی 30 ر 637 ر 014 ر 94 کارخانه لوله‌سازی 70 ر 365 ر 611 ر 80 کارخانه شن و ماسه 50 ر 630 ر 426 ر 49 05 ر 292 ر 447 ر 678 ر 4 و تاسیسات تابعه &%01009BOBG010-G% بدهی اسفند ماه 1342 وجود جمع آوری شده عطیه ملوکانه 10/000/000 دریافتی از اداره فنی آمریکا(اصل چهار)64/281/645/50 کمک سازمان برنامه 740/304/862/90 814/786/508/40 مازاد درآمد بر هزینه 114/320/848/05 وام دریافتی از بانک مرکزی 2/300/000/00 بهره معوقه مربوط بوام 360/110/233/25 2/660/110/233/25 وام دریافتی از مردم برای توسعه تاسیسات شبکه شهر831/279/580/25 وام دریافتی از سازمان برنامه 86/000/000 بستانکاران: اشخاص -116/576/695/ وجه الضمان 51/047/980/20 167/624/684/20 سد لتیان 4/325/437/90 4/678/447/192/05 سازمان آب تهران و تاسیسات تابعه حساب درآمد و هزینه از بدو تاسیس تا پایان سال 1342 شرح تا پایان سال 1342 هزینه اداری 821/786/405/90 بهره پرداختی 953/85%835/98 استهلاک -1/007/362/831 2/664/958/190/75 مازاد درآمد بر هزینه 121/109/648/05 6/786/067/838/80 شرح تا پایان سال 1342 درآمد حق انشعاب 1/138/280/609/55 درآمد بهره‌برداری 1/452/334/893/50 درآمد حاصله از فروش کوپن و حق اتصال 67/703/160/50 درآمدهای متفرقه 92/855/438/95 بهره و کارمزد سفته‌ها 34/893/836/39 2/786/067/738/80 (به تصویر صفحه مراجعه شود)"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.