Skip to main content
فهرست مقالات

چهره بازار

کلید واژه های ماشینی : بازار ، ماه ، قیمت ، فروردین ، ماه جاری قیمت برنج بازار ، برنج ، تنزل ، ترقی ، رونق ، پنبه

خلاصه ماشینی:

"ترقی مصالح ساختمانیبتدریج در ماههای فروردین و اردیبهشتماه بطور آرم ادامه پیدا کرد و انتظارمیرود که در ماه خرداد فعالیت بازارساختمانی و مصالح آن رونق و گردشسریعتری پیدا کند و بطور کلی بازاردر ماه جاری روی آهن‌آلات و مصالحساختمانی جریان خواهد داشت. طبق بررسی قیمتها قیمت تیر-آن نسبت بفروردین ماه اندکیتنزل کرده است زیرا حجم سفارشاتو زمینه آهن نسبت بماه فروردین دربازار بیشتر شده است و انتظار نمیرودکه قیمت آهن در شدت رونق و گرمیآن که در ماههای خرداد و تیر خواهدبود بین 50 دینار تا 1 ریال نوسانپیدا کند. بطور کلی قیمت پنبه در اردیبهشتماه نسبت به فروردین ماه اندکیتنزل کرده بود زیرا قیمت پنبه درفروردین ماه حدود 2 تا 3 درصد نسبتبه اسفند ماه افزایش یافته و این ترقیخودبخود بعلت عدم انجام معاملاتصادراتی فرو افتاد و قیمت پنبه نسبتبه ماه فروردین حدود کیلوئی 50 تا75 دینار تنزل کرد. انه‌های روغنی در طول ماه گذشته بازار دانه‌هایروغنی با گرمی جریان داشت و قیمت‌هانسبت به فروردین ماه تنزل قابلملاحظه‌ای پیدا کرده بود. بطور کلی قیمت بیشتر ارقامپشم نسبت بماه فروردین تنزل کردهبود زیرا عرضه پشم بهاره و پیدا شدنزمینه پشم برای معاملات قیمت‌ها راتنزل داد. رنج بازار برنج در اردیبهشتماه ساکت و آرامبود و فعالیت وسیعیروی برنج انجام نگرفت از فروردینتا پایان اردی‌بهشت ماه بتدریج بین5 تا 7 درصد تنزل کرده است. قیمت بعضی از ارقام چای نسبتبه فروردین حدود 10 تا 12 درصد تنزلکرده است اغذ بازار کاغذ دراردیبهشت ماه آرامبود. ماش بازار قماش نخینسبت به فروردینماهبطور محسوسی تنزلکرده و بعضی از ارقام قماش تا حدود10 درصد پائین آمده است بازارقماش نخی در خردادماه رونق پیداخواهد کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.