Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت به کمیسیون پزشکی قانونی تهران با توجه به استانداردهای بین المللی

نویسنده:

(10 صفحه - از 205 تا 214)

کلید واژه های ماشینی : متقاضیان عمل جراحی تغییر جنسیت ، روند ارجاع متقاضیان عمل جراحی ، ارجاع متقاضیان عمل جراحی تغییر ، جنسی ، درمان ، بیماران ، اختلال هویت جنسی ، روند ، قالب نقش جنسی مقابل ، جراحی تغییر جنسیت به کمیسیون

خلاصه ماشینی:

"روش:در این پژوهش توصیفی-مقطعی،تعداد 129 مورد از پرونده‌های موجود در پزشکی قانونی تهران که در سال‌های 1383 تا 1387 برایمجوز عمل جراحی تغییر جنسیت صادر شده بود،با توجه به چک لیستی محقق ساخته بر پایه پژوهش‌های بنیادین پیرامون اختلال هویت جنسیو با استفاده از ملاک‌های تشخیصی RT-VI-MSD و ملاک‌های مؤسسه بین‌المللی ملال جنسی هری بنجامین برای اختلال هویت جنسی وهمچنین با مجوز کمیته اخلاقی تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات بیماران،مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر شرایطاجرای کامل برخی از مراحل درمانی مورد نظر محققین،به دلیل وجودمحدودیت‌های فرهنگی-اجتماعی در ایران فراهم نمی‌باشد؛از جملهاین موارد مشکلات موجود برای زندگی در قالب نقش جنسی مقابلبطور کامل و همه جانبه،قبل از انجام عمل جراحی تغییر جنسیتاست که این میزان اندک از تجربه متقاضیان برای زندگی در قالبنقش جنسی مقابل،نشانگر مرزهای قانونی،جنسیتی و تابوهایفرهنگی هر جامعه در این زمینه است که می‌تواند روند درمان بسیاری از این بیماران را نیز متأثر سازد. 7002,ytisrevinu dehahs,htlaeh lauxes dna ylimaf fo ssergnoc lanoitan derit ni detneserpeR,stneitap redrosid ytitnedi redneg ni airetirc lacinilc fo noitagitsevnI ehT. 5002,ytisrevinu dehahs,htlaeh lauxes dna ylimaf fo ssergnoc lanoitan dnoces ni detneserpeR,redrosid ytitnedi redneg tuohtiw dna htiw retsgnuoy ni gnivlos melborp laicos fo ytiliba nosirapmoc eht. 7002,ytisrevinu dehahS,htlaeh lauxes dna ylimaf fo ssergnoc lanoitan derit ni detneserpeR,sretcarahc ylimaf stneitap no desab syob gnoma)tnemngissaer xes(redrosid ytitnedi redneg fo noitciderp eht."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.