Skip to main content
فهرست مقالات

رسالت علم مدریت در ایران

نویسنده:

(7 صفحه - از 23 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : مدیریت ، توسعه ، صنعت ، فرهنگ ، کشاورزی ، علم مدریت در ایران ، تولید ، ظرفیت ، جهان ، نظام مدیریت

خلاصه ماشینی:

"رسالت علم مدیریت در ایران حمید تنکابنی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) طرح مسئله تحولات نظرگیر علمی-فناوری طی سالهای اخیر در عرصۀ جهانیاز جمله در برخی کشورهای آسیایی و مؤلفه‌های پدیدآورندۀموفقیتهای جهش‌وار در شماری از این کشورها،بیانگر اثربخشیعامل تعیین‌کنندۀ مدیریت در فرایند رشد و توسعه است. آلکسی کاسیگین،طی گزارش تاریخی سال 1965 خود بهکمیتۀ مرکزی حزب کمونیست،مشکل کشور شوراها را«امرمهم مدیریت»اعلام کرده و گفته است:«اگر بخواهیم مشکلرشد و توسعۀ صنایع همچنین مسئلۀ بالا بردن سطح زندگی مردمرا حل کنیم،باید برای مدیریت صنایع و نهادها و سازمانهابیشترین و بالاترین درجۀ اهمیت را قایل شویم» )nigysoK-( . مراد اصلی نگارنده از نقل آراء دولتمردان و مراجع علمی زبدهتأکید براین نکتۀ درخور تأمل است که همۀ آنان،به رغم علایقملی و ایدئولوژیک متفاوت و گاه متضاد همچنین تخصصها ومناصب گوناگون،در شرایط اجتماعی و تاریخی و جغرافیائیمتنوع،دربارۀ نقش حیاتی مدیریت اشتراک نظر دارند. به راستی،راه گریز از این معرکۀ پر تناقض و پر آشوب کدام است؟شاه کلید توسعه در کف کدامین منبع فیاض و نیروی باکفایت درسطح ملی جای دارد؛مشکلات و مسائل اصلی بخشهای گوناگونجامعه از جمله صنعت کدام‌اند؛کشارزی و صنعت کشور بهکدامین جهت سوق می‌یابند؛پاسخ این پرسشهاو تحلیل آنها را درکدام یک از رشته‌های فنون و علوم اجتماعی باید سراغ گفت؟ در اوایل سالهای 1370،یکی از پژوهشگران و کارشناساندانشگاهی مدیریت دربارۀ اوضاع صنعت در ایران و راه حلمشکلات آن می‌نویسد:«صنعت کشور در محاطره است و،اگرمؤسسات کشور در مسیری که فعلا در آن قرار دارند پیشبروند..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.