Skip to main content
فهرست مقالات

که ببوید، که بخواند...

مصاحبه کننده:

(6 صفحه - از 104 تا 109)

کلید واژه های ماشینی : رشد آموزش ادب فارسی ، مجلۀ رشد آموزش ادب فارسی ، دبیران ، آموزش زبان و ادب فارسی ، ادب فارسی ، اعضای هیئت تحریریۀمجلۀ آموزش زبان ، معلمان ، سردبیر ، مقالات رشد آموزش ادب فارسی ، رشد ادب فارسی

خلاصه ماشینی:

"» (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر حسین داودی که بیست سال عضو شورای نویسندگانرشد آموزش ادب فارسی و سال‌ها ویراستار مجله بوده است،دربارۀ این نشریۀ آموزشی می‌گوید:«این مجله،برای دبیرانزبان و ادب فارسی یک راهنمای تدریس تلقی می‌شود،هرچندبرای عموم علاقمندان به زبان و ادب فارسی نیز قابل استفادهاست. » (به تصویر صفحه مراجعه شود)دکتر حسن ذو الفقاری از سال 1373 به عنوان عضو شوراینویسندگان و مدیر داخلی رشد آموزش ادب فارسی با این مجلههمکاری داشته است. » (به تصویر صفحه مراجعه شود) مجله‌ای با کاربرد آموزشیدکتر حسین قاسم‌پور مقدم دکتر حسین قاسم‌پور مقدم که از سال 73 به عنوان نویسندۀمقالات و از سال 78 به عنوان عضو شورای نویسندگان(هیئتتحریریه)در رشد آموزش ادب فارسی فعالیت داشته است،دربارۀ این مجله می‌گوید:«با توجه به عنوان مجله که«رشدآموزش ادب فارسی»است،سعی کردیم مقالاتی را در آنمنتشر کنیم که در جهت آموزش زبان و ادب فارسی باشد وتأکیدمان این بود که چهل درصد از مقالات درخصوص شعرا،نویسندگان و متون کتاب‌های درسی باشد تا از طریق نیازآموزشی دبیران و معلمان رفع شود. » (به تصویر صفحه مراجعه شود) تنها مرجع معلمان ادبیات فارسیاستاد غلامرضا عمرانی استاد غلامرضا عمرانی عضو شورای نویسندگان(هیئت تحریریه)رشد آموزش ادب فارسی دربارۀ این مجله بر این اعتقاد است:«من این مجله را موفق می‌دانم،اما اشکالی دارد و آن ایناست که مطالبش سه ماه قبل از انتشار مجله آماده می‌شود ونمی‌تواند اخبار روز دربارۀ میزگردهای علمی،کتاب‌های درسیو... » &%10021FORG100G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) این مجلۀ پرباری استدکتر سید بهنام علوی دکتر سید بهنام علوی از سال 87 به طور رسمی عضو شوراینویسندگان(هیئت تحریریه)رشد آموزش ادب فارسی شدهاست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.