Skip to main content
فهرست مقالات

نتایج کاوش با واسطه و بی واسطه از پایگاه اطلاعاتی مدلاین

نویسنده:

ISC (13 صفحه - از 26 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : پایگاه اطلاعاتی مدلاین، میانگین‌های ضرایب مانعیت کاوش بی‌واسطه، میانگین ضرایب جامعیت کاوش بی‌واسطه، نتایج کاوش باواسطه و بی‌واسطه، کاوش باواسطه، کاوش از پایگاه‌های اطلاعاتی، جامعیت، کاوش بی‌واسطه و کاوش باواسطه، پژوهش تعیین نتایج کاوش باواسطه، ضریب مانعیت و ضریب جامعیت

هدف از این پژوهش تعیین نتایج کاوش باواسطه و بی‌واسطه از پایگاه اطلاعاتی مدلاین‌ برروی دیسک نوری و مقایسه آنهاست.روش پژوهش نیمه تجربی و جامعه پژوهش شامل 32 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی و 5 نفر از کتابداران متخصص کاوش از پایگاه‌های‌ اطلاعاتی است.مقایسه میانگین‌های ضرایب جامعیت و مانعیت دو گروه نشان‌دهنده وجود تفاوت معنی‌دار بین این میانگین‌ها بود.براساس یافته‌ها،کاوش بی‌واسطه از نظر ضریب مانعیت و ضریب جامعیت در سطح بالاتری نسبت به کاوش باواسطه قرار دارد.ایجاد و گسترش امکانات‌ لازم برای کاوش بی‌واسطه در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی از پیشنهادات این پژوهش است.

خلاصه ماشینی:

"جامعه،روش پژوهش،و شیوهء گردآوری اطلاعات جامعه پژوهش شامل دو گروه زیر است: -دانشجویان سال چهارم و بالاتر رشته‌های علو پزشکی که از پایگاه اطلاعاتی مدلاین‌ موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به‌ جست‌وجوی بی‌واسطه اطلاعات می‌پردازند و در همین مرکز در کلاس‌های آموزشی‌ جست‌وجو از مدلاین شرکت کرده‌اند(نمونه‌ای به تعداد 32 نفر از طریق مصاحبه انتخاب‌ شدند). شاخص‌های میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای ضریب مانعیت، ضریب جامعیت،و زمان کاوش از نظر کل مدارک مربوط(الف+ب+ج) (به تصویر صفحه مراجعه شود) -مقایسهء میانگین‌های زمان کاوش بی‌واسطه و کاوش باواسطه تفاوت معنی‌داری را نشان‌ می‌دهد (P-0/0000) بدین معنی که متخصصان کاوش زمان کمتری نسبت به‌ استفاده‌کنندگان نهایی صرف جست‌وجو کرده‌اند. بحث و نتیجه‌گیری به نظر می‌رسد آنچه تفاوت آشکار و برتری میانگین ضرایب مانعیت و جامعیت کاوش‌ بی‌واسطه نسبت به کاوش باواسطه را توجیه می‌کند در وهلهء اول این واقعیت باشد که‌ استفاده‌کنندهء نهایی با وقوف به نیاز اطلاعاتی خود به کاوش در پایگاه می‌پردازد؛به عبارت دیگر چون معمولا می‌داند که به دنبال چیست در نهایت در بازیابی آن موفق‌تر از کتابداری است که‌ احتمال دارد وقوف کامل به نیاز اطلاعاتی وی نداشته باشد. -باتوجه به اینکه مدارک نوع الف+ب مجموع مدارکی هستند که ارتباط کامل(مدارک‌ الف)و ارتباط متوسط(ب)با موضوع مورد کاوش دارند و در این مجموعه مدارک حاشیه‌ای‌ (مدارک ج)وارد نشده‌اند،برتری ضرایب مانعیت و جامعیت استفاده‌کنندگان نهایی نسبت به‌ متخصصان کاوش از نظر این نوع مدارک،هرگونه تردیدی در مورد کیفیت مدارک مربوط بازیابی‌ شده توسط این گروه را برطرف ساخته،دلیل دیگری براین مدعاست که استفاده‌کنندگان نهایی‌ قادر به اخذ نتایج مطلوب در کاوش از پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای هستند و ضرایب جامعیت‌ و مانعیت آنها چه از نظر کل مدارک مرتبط و چه از نظر مهم‌ترین مدارک یا بدون مدارک‌ حاشیه‌ای وضعیت مطلوب را نشان می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.