Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت برنامه ای

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، مدیریت ، برنامه ، سازمان ، استاندارد ، پیشرفت ، اتخاذ روش صحیح مدیریت ، بهبود ، تحلیل نتایج اصلینتایج اصلی کار ، مدیریت برنامه‌ایاحتیاج باتخاذ روش صحیح

خلاصه ماشینی:

"-کار واقعی سازمان چیست؟ -گردش سرمایه و میزان سود منتظره بر چه مبنا و اساس میباشد؟ آیا ما در نظر داریم که صرفا با منظم‌تر نمودن وضع سازمان کار فعلیرا بهبود بخشیم و یا اینکه با اتخاذ تصمیم‌های قاطعی از قبیل محدود کردنو یا از میان برداشتن قسمتهای کم تولید و گسترش قسمتهای پرسود سازمانرا در سطح وسیع‌تری گسترش دهیم؟ آیا قابلیت و کاردانی مدیران موجود بمیزانی که احتیاجات وسیع‌ترآتی را برطرف سازد میباشد؟ آیا ما از منابع انسانی ارزنده در فعالیتهای کم تولید استفاده کردهو اشخاصی را با نیروی کاردانی کمتر صرفا بخاطر ملاحظات شخصی،سلیقه‌ایو غیره در صدر کارهای اساسی‌تر قرار میدهیم؟ پس از اینکه برنامه استراتژیکی برقرار گردید برنامه‌های تاکتیکی(به تصویر صفحه مراجعه شود)را میتوان در مراحلی چون تغییرات سازمانی،بالابردن کالا و بازار،طبقه‌بندیو توزیع منابع مالی و نیروی انسانی و وظائف تولیدی تعیین و مشخص نمود(دیاگرام زیر)منباب مثال یک شرکت انگلیسی در ارتباط با استفاده از روشمدیریت برنامه‌ای بترتیب زیر عمل مینماید: اول یک برنامه تحصیل سود تفصیلی برای 12 ماه آتی خود تنظیمنموده و این برنامه نیز پیش‌بینی‌های کلی که برای 4 سال بعد صورت میگیردمربوط میشود. «مدیریت برنامه‌ای»همواره با مختاری موجود در بسیاری ازشرکتها،عدم انعطاف یا اندیشه سازمانی و نفوذ فردی بمنظور بهره‌برداری‌هایاداری فرد،سخت در مبارزه و مخالفت میباشد و بعبارت دیگر این نوع مدیریتتغییراتی را که براساس آن مدیران خود را قسمتی از یک گروه متشکل احساسنموده و در ضمن وظائف خاص مدیرعامل مشخص و تدوین گردد تجویز مینمایددرواقع رهبری مدیرعامل در بوجود آوردن هدف،و ایجاد تعهد نسبت بهدفهای سازمان در بین گروه کارمندان امری است منطبق بر اصول تعلیم و تربیتکه با کوشش مداوم و موثر بنتایج حاصله بهبود و توسعه می‌بخشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.