Skip to main content
فهرست مقالات

فعالیت های شرکت های مختلط بین المللی در کشورهای در حال توسعه

کلید واژه های ماشینی : شرکت مختلط ، کشورهای در حال توسعه ، شریک ، کارکنان ، بازرگانی ، فعالیتهای شرکتهای مختلط بین‌المللی ، سرمایه ، اطلاعات فنی ، فعالیتهای شرکتهای مختلط ، تولید

خلاصه ماشینی:

"برای آنکه شرکتهای مختلط خصوصی یا عمومی توفیق حاصل نمایند باید درکشور میزبان عده‌ای که حد اقل با اصول مدیریت آشنا باشند وجود داشتهباشد زیرا در غیر اینصورت کثرت عده مدیران خارجی موجب میگردد کهشرکت جدید صورت فعالیت مشترک واقعی نداشته باشد. فعالیتهای شرکتهای مختلط بین المللی در کشورهای درحال توسعه یکی از مواد قطعنامه بیستمین کنگره اطاق بازرگانی بین المللی که از6 الی 13 فوریه 1965 در دهلی نو منعقد گردید بدین شرح است: «کلیه حاضرین در جلسه موافقت نمودند که این نوع همکاری آیندهبسیار روشنی دارد زیرا مهارتهای فنی و امکانات مالی شرکتهای ممالکتوسعه‌یافته را با تجربیات موسسات تجارتی محلی راجع برسوم محلی وروشهای توزیع و روابط با مقامات دولتی و نیروی کارگری و غیره جمعمینماید. در کشورهائیکه دچار مشکلات موازنه پرداختها میباشند این خطرهست که شرکتهای خارجی را تحت فشار قرار دهند و از آنها بخواهندکه بیش از آنچه برای عملیات محلی خود لازم دارند ارز خارجی تامیننمایند ولی چنانچه فعالیت آنها بصورت شرکت مختلط با شریک محلی انجامگیرد ممکن است از واردکردن این نوع فشارها خودداری بعمل آید. شرکت مختلط برای شرکت خارجی عینا همان ناراحتی‌ها را دارد کهبرای شریک داخلی باین معنی که شریک خارجی نیز در تعیین سیاست مالیشرکت آزادی عمل نخواهد داشت و موارد محدودیت اختیارات هردو گروهمشابه است یعنی محدودیت در تعیین ذخیره-سود سهام-استهلاک تهیهگزارش وضع مالی شرکت-تهیه سرمایه بوسیله استقراض یا اضافه کردنسرمایه و انتقال وجوه بخارج."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.