Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در پایان نامه های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سال های 1374 - 1376

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 51 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : انواع منابع اطلاعاتی ، بررسی کاربرد انواع منابع اطلاعاتی ، استناد ، پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم ، فارسی ، فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم تربیتی ، میان منابع فارسی بیشترین بسامد ، منابع اطلاعاتی در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان ، کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه ، گرایش

این پژوهش با روش تحلیل استنادی،مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان دورهء کارشناسی ارشد رشتهء علوم تربیتی در دو گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی را مورد مطالعه‌ قرار داده است.به عبارت دقیق‌تر الگوی رفتار علمی دانشجویان و گرایش مزبور در دورهء کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان در سال‌های 1374-1376 در چگونگی‌ استفاده از منابع علمی بررسی شده است.در 38 پایان‌نامه 2242 استناد وجود دارد.بالاترین‌ میزان استناد یعنی 69/75 درصد به کتاب‌ها اختصاص دارد و 38/82 درصد استناد به زبان‌ فارسی است.پربسامدترین منبع،فصلنامه تعلیم و تربیت است.بیشترین بسامد در منابع فارسی‌ مربوط به سال 1373،و در منابع لاتین مربوط به سال 1990است.میانگین کل استناد 59 منبع در هرپایان‌نامه است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی میزان کارکرد انواع منابع اطلاعاتی در پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه‌ اصفهان در سال‌های 1374-11376 حمید رضا خسروی تاج‌2 چکیده: این پژوهش با روش تحلیل استنادی،مآخذ پایان‌نامه‌های فارغ التحصیلان دورهء کارشناسی ارشد رشتهء علوم تربیتی در دو گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت آموزشی را مورد مطالعه‌ قرار داده است. باتوجه به مطالب مطرح‌شده مسئله‌ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته وضعیت‌ استفاده از منابع در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی در دو گرایش برنامه‌ریزی آموزشی و مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه اصفهان بین‌ سال‌های 1374-1376 از لحاظ نوع منبع،زبان،پوشش زمانی،تعیین میزان بسامد آنها و کشف‌ روابط موجود میان متن پایان‌نامه‌ها و مآخذ آنهاست. فراوانی استنادها در کلیه پایان‌نامه‌های مورد بررسی براساس زبان منبع مورد استناد به تفکیک گرایش (به تصویر صفحه مراجعه شود) پربسامدترین منابع مورد استفاده به‌طور کلی از میان منابع فارسی بیشترین بسامد در مرتبه اول مربوط به نشریه فصلنامه‌ تعلیم و تربیت با 55 بار تکرار و پس از آن به ترتیب نشریه مدیریت در آموزش و پرورش و کتاب سلیمی‌14. توزیع فراوانی استنادهای پایان‌نامه‌های مورد بررسی براساس تاریخ نشر به تفکیک گرایش و زبان (به تصویر صفحه مراجعه شود) حد اشتراک در پایان‌نامه‌های دو گرایش بیشترین حد اشتراک میان کتاب‌های فارسی و عربی با 605 استناد،و پس از آن‌میان‌ مجلات و روزنامه‌های فارسی و عربی با 127 استناد است و در مرتبه سوم کمترین حد اشتراک‌ میان سایر انواع منابع اطلاعاتی فارسی و عربی با 10 استناد می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.