Skip to main content
فهرست مقالات

رفتن به اصل

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

کلید واژه های ماشینی : هنر ، دکتر مددپور دربارۀ هنر اسلامی ، مددپور ، دیدگاه دکتر مددپور دربارۀ مدرنیته ، ادبیات انقلاب و دفاع مقدس ، هنر اسلامی ، مدرنیته ، روح ، انقلاب ، دکتر مددپور

خلاصه ماشینی:

"اینکه در هنراسلامی تکرار مضامین و صور بیداد می‌کند نیز از همینروست که هنر اصیل اسلامی جلوگاه حقیقت است و چهحقیقتی بالاتر از«الله اکبر»و«الی الله»در گفت‌وگوی زمانهبا مرتضی گودرزی دیباج_عضو هیئت علمی دانشکدههنرهای زیبا دانشگاه تهران_با این‌گونه اندیشه‌هایی ازمحمد مددپور بیشتر آشنا خواهید شد. نظر دکتر مددپور دربارۀ هنر و ادبیات انقلاب و دفاعمقدس چگونه بود؟ مددپور اعتقاد داشت که آثار متأثر از این نگاه و جهان‌بینیکه در ساحت انقلاب و دفاع مقدس ظهور می‌کند عالم مثالیو خیالی خود را دارند؛هم انکشاف و ظهور حقیقت‌اند و همساخت زیبایی شناسانۀ عالم ظاهر را می‌سازند و درعین‌حالوضع موجود را نیز نفی می‌کنند. او ضمن اینکه عالم و ساحت باور انقلابی ودینی را از دیگر تحله‌های تفکر این جهانی جدا می‌کرد،معتقدبود که در عالم غیردینی ممکن است حوزه و ساحت حق وحقیقت به ایدئال‌های قومی و جهانی ملل و تحلل بازگردد؛مانند مقاومت ویتنامی‌ها،کویایی‌ها و شیلیایی‌ها برای رهایی ازاستعمار فرانسه و امریکا،بر این اساس مددپور مقاومت انقلابیو شورشی را از هم تفکیک می‌کرد و معتقد بود که مقاومتانقلابی_چه در حوزۀ انقلاب و چه جنگ_در مقام نفی کلعالم موجود و رسیدن به عالم موعود یا آمده شدن برای زندگیدر چنین عالمی است. درمقام ولایت و عصمت این دو باهم جمع‌اند؛چنان که در بدر،احد و حنین چنین بود و در جمل،صفین،نهروان و کربلا ونهضت حسینی نیز؛بنابراین مددپور هنر انقلاب و دفاع مقدسرا،از نظر منشأ،بر ساحت دینی اسلامی منطبق می‌دانست والبته دهۀ اول انقلاب را عصر«طلایی سکرآمیز»هنر و ادبیاتآن قلمداد می‌کرد. اگر امکان دارد نظر ایشان دربارۀ هنر اسلامی را بیشترشرح دهید؟ تقریبا همۀ نوشته‌های دکتر مددپور دربارۀ هنر اسلامی استو حتی آنجا که هنر انقلاب و دفاع مقدس را از منظر تمناو نه واقع بررسی می‌کند به منشأ هنر اسلامی از دیدگاه اوبازمی‌گردد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.