Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست: چالش هایی که نخبگان آفریدند!

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نخبگان ، سیاسی ، سیاست ، جامعه ، نخبه‌گرایی ، تاریخ ، درجامعۀ ایران ، سیاسی واز ، امر همۀشئون نخبگی ، نخبگان و گروه‌های فعال

خلاصه ماشینی:

"نظام سیاسی در هر جامعه،مهم‌ترین موضوعی است که توجه روشنفکران،نخبگانو گروه‌های فعال اجتماعی و سیاسی را به خود جلبکرده است،به‌گونه‌ای که قدرت و کنترل اجتماعی هرجامعه‌ای به وسیلۀ آنها اعمال می‌شود. تاریخ نشانداده که قدرتمند شدن و پویایی هر جامعه‌ای بهچگونگی شکل‌گیری نخبگان و میزان مداخلۀ آنانبسته است. نخبه به کسی گفته می‌شود که بر اساسآگاهی،نسبت به محیط پیرامون و جامعۀ خوداحساس مسئولیت می‌کند. این فرد فراتر از منافع فردیبه منافع اجتماعی می‌اندیشد و به دنبال افزایش کیفیتزندگی در جامعۀ خود است؛ازهمین‌رو گفته می‌شود کهترجیح دادن منافع شخصی به منافع جمعی آسیب اساسیو مهمی است که نخبگان را در هر موقعیتی که باشند تهدیدمی‌کند. البته نخبه‌پروری و روشنفکری طیتاریخ معاصر کشورمان تا حدودی متأثر ازتعریف‌های غربی و کارکرد این گروه درغرب بوده است،که البته این امر همۀشئون نخبگی در ایران را دربرنمی‌گیرد. بر همین اساس،تلاش شده است درپروندۀ پیش رو،ضمن تبیین واژۀ نخبه،بهسیر تاریخی و همچنین آسیب‌های آن درجامعۀ ایران اشاره شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.