Skip to main content
فهرست مقالات

سیاست: نخبگان ایرانی و سردرگمی در رفتار: کار گزاران تغییر

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نخبگان ، سیاسی ، نخبگان ایرانی و سردرگمی ، رفتار ، خواص ، روشنفکران ، سیاست ، تاریخ ، جامعه ، اپوزیسیون

خلاصه ماشینی:

"ره‌آورد تضاد رفتاری نخبگان اگر رفتارهای خواص با تکیه بر جایگاه و کارکردشانشخصی نباشد و اختلاط و امتزاجی پیش آید که تمایزروشنفکر از مسئول حکومت،یا اپوزیسیون از کارگزارحکومتی به سهولت انجام نپذیرد،عامۀ مردم دچار نوعیآشفتگی خواهند شد که مستقیما در رفتارهای سیاسیو مدنی آنان تأثیر می‌گذارد؛برای مثال،رفتار انتخاباتیشهروندان با توانایی تمایز روشنفکران از جویندگان قدرت،ارتباط تنگاتنگی دارد تا هنگامی که فرد نتواند بی کسیکه از زبان او صحبت می‌کند(روشنفکر)و شخصی که بهدنبال دستیابی به قدرت است و تا عوام‌فریبی پیش می‌رود(اپوزیسیون)،فرقی قائل شود،نمی‌تواند تصمیمی آگاهانهبگیرد. اما در این میان عده‌ای،به دلیل نداشتن درکیدرست از اوضاع و حرکت مردم،می‌کوشند حرکت اصیلو پررنگ مردمی را با انواع تهمت‌ها زیر سؤال ببرند،ازاین‌روضروری است جامعۀ فکری،روشنفکران و نخبگان جامعه بهباز تعریف خود در اوضاع کنونی اقدام کنند و رسالت،اهدافو روش‌های حضورشان در بین مردم را مشخص نمایند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.