Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعات غیر درسی دانش آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر از نظر دانش آموزان شهرضا

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 47 تا 56)

کلیدواژه ها :

دانش‌آموزان دوره متوسطه ،شهرضا ،مطالعه غیردرسی

کلید واژه های ماشینی : مطالعه غیردرسی ، دانش‌آموزان ، میزان مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان ، ساعات مطالعه غیردرسی ، مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان پسر ، توجه‌آمیز والدین با ساعات مطالعه ، کتاب ، صفحات مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان پسر ، میانگین ساعات مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان ، دختر

میزان مطالعه و گرایش به کتاب از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه محسوب می‌شود. این پژوهش با استفاده از تحقیق پیمایشی به بررسی میزان، نوع، و عوامل مؤثر بر مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرضا پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دانش‌آموزان پسر به طور معناداری مطالعه غیردرسی کمتری نسبت به دختران دارند؛دانش‌آموزان پایه دوم ساعات کمتر و صفحات بیشتری را نسبت به دیگر پایه‌ها صرف مطالعه غیردرسی می‌کنند؛ گرایش‌های موضوعی بین دانش‌آموزان پسر و دختر متفاوت است و بالاخره بین رفتارهای توجه‌آمیز والدین با ساعات مطالعه غیردرسی ارتباط معناداری وجود ندارد.در پایان مقاله پیشنهادهایی برای توسعه و ترویج مطالعه میان دانش‌آموزان دبیرستانی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دانش‌آموزان پسر به طور معناداری مطالعه غیردرسی کمتری نسبت به دختران دارند؛دانش‌آموزان پایه دوم ساعات کمتر و صفحات بیشتری را نسبت به دیگر پایه‌ها صرف مطالعه غیردرسی می‌کنند؛ گرایش‌های موضوعی بین دانش‌آموزان پسر و دختر متفاوت است و بالاخره بین رفتارهای توجه‌آمیز والدین با ساعات مطالعه غیردرسی ارتباط معناداری وجود ندارد. تجزیه و تحلیل واریانس میزان مطالعه غیردرسی در هر سه پایه تحصیلی اول، دوم و سوم، نشان می‌دهد که بین میانگین ساعات و صفحات مطالعه غیردرسی با پایه تحصیلی، تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد. رابطه همبستگی عدم دسترسی آنها به کتاب‌های غیردرسی و گرانی کتاب با میزان ساعات مطالعه غیردرسی 23/+است، اما بین عوامل فوق با صفحات مطالعه غیردرسی رابطه معناداری دیده نشد. توزیع فراوانی و درصد موضوع‌های مورد علاقه دانش‌آموزان دختر و پسر برای مطالعه غیردرسیبا مقایسه نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران و پسران به این نتیجه رسیدند که دختران بیش از پسران از کتاب به عنوان سرگرمی استفاده می‌کنند. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده آن است که بین نظرات دانش‌آموزان دختر و پسر در زمینه عوامل مؤثر بر مطالعه غیردرسی تفاوت معناداری وجود دارد. مقایسه میانگین صفحات مطالعه غیردرسی دانش‌آموزان پسر و دختر در طول هفته(به تصویر صفحه مراجعه شود) چنان که نتایج جداول 4 و 5 نشان می‌دهد، دانش آموزانی که در عضویت انجمن‌ها یا شوراهای دانش‌آموزی بودند، به طور قابل ملاحظه و معناداری از نظر ساعات و صفحات بیش از سایر دانش‌آموزان مطالعه غیردرسی دارند. نتیجه‌گیرینتایج تحقیق نشان می‌دهد که دانش‌آموزان پسر ساعات مطالعه غیردرسی کمتری دارند اما از نظر میزان صفحات مورد مطالعه پسران بیش از دختران مطالعه می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.