Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (10 صفحه - از 59 تا 68)

کلیدواژه ها :

تهران ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد ،مشاور اطلاعاتی ،جستجوی اطلاعات ،دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

کلید واژه های ماشینی : هم‌کاری مشاور اطلاعاتی ، تأثیر هم‌کاری مشاور اطلاعاتی ، بررسی تأثیر هم‌کاری مشاور اطلاعاتی ، اجرای پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد پرستاری ، کار مشاور اطلاعاتی ، زمینه هم‌کاری مشاوران اطلاعاتی ، اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد پرستاری ، هم‌کاری مشاور اطلاعاتی در گردآوری ، مشاور اطلاعاتی در گردآوری منابع ، دانشجویان کارشناسی‌ارشد پرستاری شهر تهران

این مقاله، گزارش مطالعه‌ای نیمه تجربی به منظور بررسی تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری شهر تهران است. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری شهر تهران بود که عنوان پایان‌نامه آنها تصویب شده و در مرحله گردآوری منابع بودند.جامعه پژوهش به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد مطالعه شد.نتایج پژوهش نشان داد که میان ارتباط موضوع تحقیق دانشجو با اطلاعات و مدارک جستجو شده توسط مشاور اطلاعاتی در مقایسه با مدارک و اطلاعات جستجو شده توسط جستجوگر اختلاف معنادار وجود دارد.همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده و مدت زمان صرف شده در مرحله گردآوری منابع در صورت همکاری مشاور اطلاعاتی؛و نیز میان تعداد مدارک جستجو و ارائه شده توسط مشاور اطلاعاتی در مقایسه با جستجوگر اختلاف معنادار وجود دارد.در مجموع نتایج نشان داد که همکاری مشاور اطلاعاتی در گردآوری منابع مورد نیاز دانشجویان تأثیر مثبت دارد.بر اساس یافته‌های پژوهش باید زمینه مناسب یبرای تربیت مشاور اطلاعاتی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های آنان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی به وجود آورد.همچنین زمینه همکاری مشاوران اطلاعاتی را به طور رسمی د رطرح‌های تحقیقاتی مطرح نمود.

خلاصه ماشینی:

"همچنین مدت زمان پیش‌بینی شده و مدت زمان صرف شده در مرحله گردآوری منابع در صورت همکاری مشاور اطلاعاتی؛و نیز میان تعداد مدارک جستجو و ارائه شده توسط مشاور اطلاعاتی در مقایسه با جستجوگر اختلاف معنادار وجود دارد. پژوهش حاضر در صددبررسی این مسئله است که آیا در طرح‌های تحقیقاتی یا پایان‌نامه، مشاور اطلاعاتی می‌تواند به اندازه مشاور آماری تأثیر داشته باشد؟همان‌طور که مشاور آمار، محقق را در مراحل تجزیه و تحلیل آماری و یافتن فرمول‌های مورد نیاز راهنمایی می‌نماید، مشاور اطلاعاتی نیز می‌تواند محقق را در گردآوری منابع، مطالعات کتابخانه‌ای و دسترسی به منابع و اطلاعات را با توجه به آگاهی از نیاز اطلاعاتی دانشجویان تسهیل و تسریع نماید و موجب شود تا دانشجو در زمانی کوتاه‌تر، اطلاعات مرتبط و مطلوب را از نظر کیفی و کمی در اختیار داشته باشد. داده‌های جدول 3 نشان می‌دهد که چون 5%<122/0 giS است، بنابراین اختلاف معناداری میان مدت زمان پیش‌بینی شده برای گردآوری منابع و اطلاعات، و مدت زمان صرف شده برای گردآوری اطلاعات در صورت همکاری مشاور اطلاعاتی وجود ندارد. داده‌ها در جدول 5 نشان می‌دهند که 5%<138/0 giS است و به این ترتیب فرض دوم پژوهش تأیید نشد، یعنی اختلاف معناداری میان مدت زمان پیش‌بینی شده باری گردآوری اطلاعات توسط دانشجو و مدت زمان صرف شده برای گردآوری اطلاعات رد صورت همکاری مشاور اطلاعاتی وجود ندارد. آزمون ناپارامتری فرض همبستگی زمان صرف شده برای گردآوری منابع و اطلاعاتت و همکاری مشاور اطلاعاتی داده‌های جدول 6 نشان می‌دهند که برای 4/39 درصد از افراد گروه آزمون کمترین تعداد(30-25)مدرک توسط مشاور اطلاعاتی جستجو و ارائه شده است و در گروه جدول 6."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.