Skip to main content
فهرست مقالات

ویژگیهای جمعیت شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (12 صفحه - از 115 تا 126)

کلیدواژه ها :

استقلال ،زنان ،موفقیت ،مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ،ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ،استفاده از قضاوت شخصی ،حجم کار

کلید واژه های ماشینی : مدیران ، زن ، مرد ، مدیریت ، مدیران زن و مرد ، احساس استقلال و موفقیت مدیران ، موفقیت مدیران زن و مرد ، مدیریت کتابخانه‌ها ، استقلال و موفقیت مدیران زن ، احساس آزادی عمل و استقلال

پژوهش حاضر ضمن بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مدیران و سرپرستان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی با تأکید بر جنسیت، به مقایسه مدیران زن و مرد از نظر احساس آزادی عمل و استقلال، احساس موفقیت، امکان استفاده از قضاوت شخصی در تصمیم‌گیری‌ها، و احساس رضایت از حجم کار می‌پردازد. روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش شامل مدیران و سرپرستان کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واقع در مراکز استان‌هاست.یافته‌های پژوهش نشان داد که درصد مدیران مرد در کتابخانه‌های مورد مطالعه بیش از مدیران زن است و بیشترین درصد مدیرانی که صرفا به امور مدیریتی اشتغال دارند، فاقد تحصیلات رسمی کتابداری هستند وسابقه آنها در کتابداری و در محل کار فعلی کمتر از 4 سال است.براساس سایر یافته‌ها، احساس آزادی عمل و استقلال، احساس موفقیت و امکان استفاده از قضاوت شخصی در تصمیم‌گیری‌ها، در شاغلان پست‌های مدیریت کتابخانه‌ها از حد متوسط بالاتر است و در میان زنان و مردان تفاوت معناداری بر حسب متغیرهای فوق وجود ندارد؛اما احساس رضایت از حجم کار در مدیران زن به نحو معناداری کمتر از مدیران مرد است.

خلاصه ماشینی:

"پس از گذشت نزدیک به یک دهه از پژوهشی که ذکر آن رفت و با توجه به اینکه تعداد کتابداران زن در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی نزدیک به دو برابر کتابداران مرد است(2:147)، این مسئله مطرح می‌شود که آیا میزان مشارکت زنان در مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی تغییری در جهت افزایش داشته است؟و آیا تفاوتی از نظر متغیرهایی مانند احساس استقلال و موفقیت در زنان و مردان شاغل در مدیریت و سرپرستی کتابخانه‌ها وجود دارد؟پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی و ویژگی‌های جمعیت شناختی مدیران کتابخانه‌های مرکزی و دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی واقع در مراکز استان‌ها، متغیرهای احساس آزادی عمل و استقلال، احساس موفقیت، امکان استفاده از قضاوت شخصی در تصمیم‌گیری‌ها، و رضایت از حجم کار را در مدیران زن و مرد بررسی و مقایسه کند. اطلاعات مندرج در جدول 2 حاکی از این است که بیشترین درصد مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی که صرفا به امور مدیریتی اشتغال دارند در سنین میان 34 تا 49 سال قرار دارند(6/66 درصد)و بیشترین درصد مدیرانی که همراه با دیگر خدمات کتابخانه‌ای مدیریت کتابخانه زنان باید برای ارتقاء به مدیریت کتابخانه، در مقایسه با مردان، با احتمال بیشتری دارای تحصیلات کتابداری و سابقه نسبتا زیاد در کتابداری و در محل کار فعلی خود باشند:را نیز عهده‌دار هستند، در سنین 26 تا 33 سال هستند(9/43 درصد)و در مجموع نیز بیشترین درصد مربوطه به مدیران 26 تا 33 ساله است(37 درصد)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.