Skip to main content
فهرست مقالات

کوتاه از تاریخ

(3 صفحه - از 121 تا 123)

خلاصه ماشینی:

"در فصل آخر نیز که تحت عنوان ویونا در عصر جدید است به بررسی آداب ورسوم و مذهب و فرهنگ ابیانه در عصر جدید می‌پردازد و گاهی با استفاده ازاشعاری زیبا،تاریخ و جغرافیا را به ادبیات پیوند می‌زند و با دادن رواج ادبی بهمتن،مخاطب را از برخورد با متن صرفا تاریخی دور و وارد دنیای ادبیات می‌کند. پس از او،بیتا نقاشیان،در سخنرانی با موضوع«بنیادهای انسان‌شناسیتاریخی نزد دیلتای در تقابل با فلسفه‌ی تاریخ»چرخش اساسی دیلتایدر فهم تاریخی را توجه به فرد در تاریخ عنوان کرد و آن را در برابرفهم تاریخ به مثابه حرکتی جهانی که افراد قربانیان آن هستند،محورانسان‌شناسی و تاریخ انسان شناختی دانست که در تلاش برای فهمتاریخ براساس تجربه‌ی زیسته،به آثار فرهنگی توجه خاصی دارد. در قسمت اول عصر نخستین روز همایش،حسن حضرتی در سخنرانیبا موضوع تاریخ به مثابه یک دیسیپلین،به وضعیت فعلی دپارتمان‌هایتاریخ در کشور اشاره کرد و بر این اساس پرسید که آیا با توجه بهاین وضعیت توجه به مطالعات میان‌رشته‌ای مطلوب است یا خیر؟ومطالعات میان‌رشته‌ای در چنین وضعیتی چه فرصت‌ها و چه تهدیدهاییرا به همراه دارند؟به عقیده‌ی وی،در حال حاضر به صورت تقلیدیو با درکی بسیار ساده انگارانه،مفاهیم میان‌رشته‌ای وارد بررسی‌ها وآموزش‌های تاریخی شده است. سخنران دوم این بخش ابراهیم توفیق بود با موضوع«تأملی درگسست میان تاریخ و جامعه‌شناسی در ایران»،که در آن به شکل‌گیریآکادمی‌های ایرانی علوم انسانی براساس عدم گفت‌وگو اشاره کرد وآن را ناشی از فقدان گفت‌وگوی منطق آکادمی در ایران دانست. سخنران سوم حسین سلیمی بود که در سخنرانی خود با عنوان«تاریخدر فراسوی منازعه»به نقد و رد فهم تاریخ سیاسی جهان به مثابهحرکت بر مدار تنازع پرداخت و در عوض،امکان فهم تاریخ جهانیبه سمت وحدت و همگرایی را پیش کشید و فهم منازعات به عنوانرویدادهای غیر ذاتی تاریخ را ممکن دانست."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.