Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی نو به کتاب غلط ننویسیم

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

(10 صفحه - از 4 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : زبان ، زبان فارسی ، زبان معیار ، سازه ، فعل ، کتاب ، واژگان ، دستور زبان فارسی ، مصدر ، اسم

خلاصه ماشینی:

"مقایسه کنید:بیایم(در زبان معیار:ب(پیشوند فعلی)+یای میانجی+ا(بن مضارع فعل آمدن)+یای میانجی+شناسۀ-م)و بیام(در زبانمردم:ب‍(پیشوند فعلی)+یای میانجی+(بن مضارع فعل آمدن)+کوتاه‌شدۀ شناسۀ-م به شکل م) نکتۀ ویرایشی آنکه،در نگارش فعل‌هایی که میان بن و شناسه‌شانیای میانجی می‌آید،نباید میانجی ی را به همزه تبدیل کرد؛براینمونه: (به تصویر صفحه مراجعه شود)و از این دست بسیار است،که نویسندگان زبان معیار به اشتباه بهجای یای میانجی،همزه می‌گذارند؛اما دستور ساخت این فعل‌هاچنین است: بفرمایید:ب‍ پیشوند فعلی+فرما(بن ضمارع از فعل فرمودن)+یایمیانجی+ید (d?L) شناسۀ دوم شخص جمع یای میانجی نه‌تنها در درون فعل،بل هنگام اضافه شدن واژه باپایان صدادار به واژۀ دیگر یا به صدای دیگر(?L)،نیز به چشم می‌خورد؛به‌ویژه در زبان معیار: دانای کل:دانا+یای میانجی+-تک‌واژه اضافه‌ساز+کل/دانایی:دانا+یای میانجی+ی(?L)مصدرساز دانشجوی نمونه:دانشجوی+یای‌میانجی+-تک‌واژه اضافی+نمونه/دانشجویی:دانشجو+یای میانجی+ی(?L)صفت‌ساز یا نکره‌ساز ماهی تنگ:ماهی+بنا به دستور فرهنگستان،نباید یای میانجینوشته شود و تنها تک‌واژه«-»به زیر ی(?L)صدای پایانی ماهیآورده می‌شود. فرد/افراد-شخص/اشخاص چون در دستور زبان فارسی،2قانونی وجود دارد که با آن می‌توانصفت را جانشین اسم کرد،بسیاری از این اسم‌ها را می‌توان از زبانگفتار و نوشتار رسمی حذف نمود،که هم به کوتاه‌نویسی کمکمی‌کند؛هم نیازی نیست چنین اسم‌هایی در زبان فارسی رواج یابند؛برای نمونه: (به تصویر صفحه مراجعه شود)همچنین فرد/افراد و شخص/اشخاص،برابرهای فارسی زیباییدارند،که می‌توان در دیگر جاها از آنها بهره برد؛از جمله:کس/کسان،مردم،انسان/انسان‌ها. در زیر نمونه‌هایی از این دست،در متن نوشتاری یا گفتاری زبانمعیار یافته و برابرسازی شده است و البته تا جایی که می‌شد،برخیجمله‌های معیوب به درازنویسی کوتاه شدند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتلاق واژگان ترکی که صدای «t» دارند،در زبان فارسی با نشانۀ تنوشته می‌شوند؛زیرا در زبان ترکی،واج ط وجود ندارد؛از جمله:باتلاق،اتاق،قاتق و مانند آن."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)