Skip to main content
فهرست مقالات

هزینه فرصت سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 77 تا 98)

کلیدواژه ها :

سرمایه‌گذاری ،نرخ بهره ،هزینة فرصت ،نرخ حذف ،بهترین گزینه بعدی

کلید واژه های ماشینی : هزینة فرصت، سرمایه، هزینة فرصت سرمایه، هزینة فرصت همة پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری، فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد، نرخ بهره، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در پروژة، اقتصاد اسلامی

در این مقاله، مفهوم «هزینة فرصت سرمایه‌گذاری» و مفاهیم نزدیک به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترین گزینة بعدی» تبیین، و اثبات می‌شود که از دیدگاه خرد در فرض رقابت کامل و در بلند‌‌مدت، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد مبتنی بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولی در غیر این فروض یعنی در اقتصاد مبتنی بر بهره در فرض عدم رقابت کامل و در اقتصاد بدون بهره، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در پروژة A، نرخ بازده بهترین پروژة بعدی است؛ و از دیدگاه کلآن که هزینة فرصت همة پروژه‌های سرمایه‌گذاری مد‌نظر است نیز فقط در فرض رقابت کامل در بلند‌‌مدت، نرخ بهره، هزینة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولی در غیر این فروض چه در اقتصاد مبتنی بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامی) سرمایه‌گذاری دارای هزینة فرصت نیست و فقط دارای نرخ حذف است.

خلاصه ماشینی:

"همان‌گونه که در ابتدای این بحث در مفهوم سرمایه و سرمایه‌گذاری گذشت، مقصود از سرمایه، کالاهای سرمایه‌ای، و مقصود از سرمایه‌گذاری از دیدگاه خرد، «فرآیند افزودن به کالاهای سرمایه‌ای بنگاه» و از دیدگاه کلان، «فرآیند افزودن بر موجودی کالاهای سرمایه‌ای کشور در طول یک دورة معین» است؛ بنابراین، پولی که قرض می‌شود، هزینة حسابداری و قطعی آن نرخ بهره است؛ اما وقتی سرمایه‌گذار می‌خواهد این پول را در پروژة A سرمایه‌گذاری کند، هزینة فرصت این سرمایه‌گذاری بهترین گزینة بعدی است. با توجه به مفهوم هزینة فرصت که پیش‌تر بیان کردیم، حتی در اقتصاد غرب نیز که بهرة قراردادی تجویز می‌شود فقط در فرض بازار رقابت کامل، آن هم در بلندمدت می‌توان گفت از دیدگاه کلان، نرخ بهره‌، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری است؛ اما در غیر این فروض، نرخ بهره، هزینة فرصت نیست؛ بلکه نرخ حذف است. در پاسخ به این پرسش که آیا در اقتصاد اسلامی، سرمایه‌گذاری دارای هزینة فرصت است، وی ابتدا فرض می‌کند ساخت بازار در اقتصاد اسلامی رقابتی باشد (توتونچیان، 1379: ص 304)، و با این فرض می‌گوید: در اقتصاد اسلامی چون نرخ بهره و یا هیچ بازار دیگری که مستقل از بازار سرمایه باشد وجود ندارد، هزینة فرصت سرمایه برابر صفر خواهد بود، معهذا نرخ‌های حذف متعددی ممکن است در آن وجود داشته باشد (همان: ص307). متوسط عواید حاصل از خرید و فروش نقد، نسیه و سلف: این نرخ‌ها هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی نیستند؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، از دیدگاه خرد، هزینة فرصت سرمایه‌گذاری در بازار اسلامی که بازار تعاون و رقابت سالم است، بازده بهترین گزینه بعدی است و از دیدگاه کلان، در چنین بازاری هزینة فرصت مشترک به مفهوم حقیقی آن برای همة پروژه‌های سرمایه‌گذاری قابل تصور نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.