Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه: رویکردهای دانش مدار در تدوین اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی

نویسنده:

(3 صفحه - از 8 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : اصطلاح‌نامه جامع علوم اسلامی ، تدوین اصطلاح‌نامه جامع علوم ، رویکردهای دانش‌مدار در تدوین اصطلاح‌نامه ، اطلاعات ، اصطلاحات ، رویکردهای دانش‌مداردر تدوین اصطلاح‌نامه جامع ، دانش‌مداردر تدوین اصطلاح‌نامه جامع علوم ، گسترش اصطلاحنامه‌های حوزه علوم اسلامی ، دانش ، اصطلاحنامه‌ها

خلاصه ماشینی:

"توسعه اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی در پاسخ به نیازهایی کهدر هنگام نمایه‌سازی منابع اسلامی به وجود آمدند از یک سو،وعدم وجود اصطلاحنامه‌هایی مشابه در دیگر زبان‌ها از سوی دیگر،موجب شد در هنگام تدوین آنها قابلیت‌ها با معیارها و شاخصهایی کهمنابع و استانداردهای معتبر برای نسل جدید اصطلاحنامه‌ها،یعنیاصطلاحنامه‌های بازیابی(یا کاربران)و هستی‌شناسی‌های مفهومیبرشمرده‌اند،نکات جالبی را نشان می‌دهد. توصیفو تبیین هر اصطلاح-به عنوان نماینده11مفهومی خاص-به صورتجداگانه در قالب مداخل فرهنگنامه‌ای12در راستای مفهوم‌سازی13دادن روابط معنایی میان مداخل فرهنگنامه علوم اسلامی افزایشدرک و شناخت کاربران،یعنی متخصصان سازماندهی در مرحلهذخیره‌سازی(پردازش)اطلاعات و دانش،و کاربران نهایی را دربسیاری از منابع معتبر علم اطلاعات و علم رایانه،هستی‌شناسیمفهومی،نظامی در بردانده اصطلاحات(مفاهیم)،تعاریف آناصطلاحات،و روابط میان آنها تعریف شده است(گروبر14،1993؛اصطلاحنامه اگرووک15،2008). ویژگی‌های موجود در اصطلاحنامه جامع علوم اسلامی،اگرچه برمبنایتجربیات به دست آمده در هنگام فرآیند تدوین بوده است،با قابلیت‌هاییکه برای نسل جدید نظام‌های معنایی(اصطلاحنامه‌های بازیابی یاهستی‌شناسی‌های مفهومی،و..."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.